Amazon-myynnin Verotus Eurooppa ja USA

E-Commerce - Last Updated on October 31, 2023 by Jussi Hyvarinen

Amazon myynnin verotus euroopassa

Jussi Hyvärinen

I'm Jussi, with over 25 years of expertise, I help entrepreneurs navigate the online business world. My services include tailored recommendations, step-by-step tutorials, and insightful reviews to help steer your business aspirations. Please reach out if you need assistance with your online business plans or have any questions.

Amazon-myynnin verotus Euroopassa

Mikäli yrityksesi aikoo myydä tuotteita Euroopan Amazonissa FBA-mallilla, niin tarvitsette siihen heti VAT-numeron. Amazon toimii Euroopassa seuraavissa maissa: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja, Italia ja Hollanti.

FBA malli tarkoittaa, että Amazon hoitaa tuotteiden lähetykset asiakkaalle omasta varastostaan (Fulfillment By Amazon).

Aikaisemmin Amazon ei vaatinut VAT-numeroa, mutta tilanne on muuttunut. Amazon edellyttää VAT-numeron hankintaa ennen kuin yhtään tuotetta on myyty. Mikäli VAT-numeroa ei ole rekisteröity ja ilmoitettu Amazonille niin Amazon sulkee myyntitilin.

On useita tapoja, joilla Amazon-myyntiä voidaan Euroopassa tehdä. Niissä on myös paljon eroja mitä tulee VAT-numeron rekisteröintiin.

Pan-European FBA

Pan-European FBA tai Pan-European Fulfillment Network on malli, jossa Amazon lähettää myymänne tuotteet jokaiseen varastoon Euroopassa. Tässä mallissa on sekä omat etunsa että haittapuolensa.

Etuna on, että tuotteet toimitetaan nopeasti asiakkaille oman maansa varastosta ja tuotteet ovat näin ollen Amazon Prime kelpoisia. Lisäksi tuotekohtaiset fee-maksut Amazonille ovat pienemmät.

Hankalaksi tämän mallin tekee se, että tarvitsette VAT-numeron etukäteen ennen myynnin aloittamista jokaiseen maahan, jossa Amazonilla on FBA varasto.

On huomattava, että Amazonilla on varastoja myös Puolassa ja Tsekeissä, joten on mahdollista, että VAT-numerot tarvitaan vielä lisäksi näihinkin maihin. Hollannissa Amazonilla ei ole toistaiseksi varastoa.

Tämä malli voi aiheuttaa melkoisesti työtä VAT-tilitysten suhteen, tästä syystä tämän asian hoitamiseksi kannattaa valita osaava kumppani.

European Fulfillment Network (EFN)

Toinen tapa myydä FBA-mallilla Euroopan Amazonissa on European Fulfillment Network, mikä tarkoittaa, että tuotteet myydään ulos yhdestä varastosta ja VAT-numero pitää hakea vain tähän yhteen maahan, jossa varasto sijaitsee.

Etuna tässä mallissa on, että aloituskynnys on huomattavasti matalampi, koska VAT-numero pitää hakea vain yhteen maahaan. Fee-maksut ovat tässä mallissa korkeammat jos tuotteita myyjään eri maihin, kuin missä varasto sijaitsee.

Pan-European Network

European Fulfillment Network

Varasto kaikissa Amazon maissa (pl. Hollanti)

Varasto yhdessä maassa

VAT-numero vaaditaan jokaiseen maahan

Vain yksi VAT-numero (varaston sijaintimaa)

Nopea toimitus asiakkaille paikallisesta varastosta (Amazon Prime)

Maiden rajojen ylittävät toimitukset hitaampia

Matalammat fee-maksut

Korkeammat fee-maksut (rajojen ylitykset)

Hankalampi hallita (VAT-tilitykset)

Helpompi hallita

Voitto saattaa olla korkeampi

Myynneistä saatava voitto saattaa olla matalampi

Fulfillment By Merchant (FBM)

Kolmas mahdollinen tapa myydä Amazonissa on FBM, mikä tarkoittaa, että myyjä itse hoitaa tuotteiden postitukset asiakkaille tilauksesta.

Tässä mallissa etuna on se, että VAT-numeroa ei tarvitse rekisteröidä kunhan maakohtainen myyntiraja ei täyty ja yritys on liitetty OSS-järjestelmään. Jos myyntiraja ylittyy johonkin EU-maahan pitää VAT-numero rekisteröidä kyseiseen maahan.

Tämä malli on luonnollisesti kaikkein helpoin VAT-numeron hankkimisen sekä siihen kuuluvien VAT-tilitysten kannalta. Huonoina puolina ovat, että myyjän pitää itse hoitaa postitukset.

Tällöin toimitukset voivat myös olla asiakkaalle hitaampia kuin FBA-mallissa. Myyjän pitää myös noudattaa Amazonin toimintaohjeita ja menettelytapoja, muuten se voi johtaa myyntitilin sulkemiseen Amazonin toimesta.

VAT-numeron rekisteröinti

VAT-numeron rekisteröinti voi olla aikaa vievä ja melko monimutkainenkin prosessi. VAT-numeron rekisteröintiä en suosittele hoitamaan itse vaan kannattaa ulkoistaa se osaavalle kumppanille.

Amazonilla on oma VAT services niminen palvelu johon kuuluu VAT-numeron rekisteröinti- ja tilityspalvelut. 

Toinen vaihtoehto on esimerkisi SimplyVAT nimisen yrityksen palvelut, joista monella Suomalaisilla Amazon-myyjillä on hyviä kokemuksia .SimplyVAT voi ottaa hoitaakseen myös yrityksenne VAT-tilitykset viranomaisille. 

Saksassa tilitykset pitää tehdä kuukausittain ja se voi aiheuttaa melkoisesti hallinnollista työtä, joten tämä työ kannattaa useassa tapauksessa hoidattaa ammattilaisella.

Amazon-myynnin verotus USA

Yhdysvaltojen verotustapa poikkeaa merkittävästi, mihin me ollaan Suomessa ja Euroopassa totuttu. Yhdysvaltojen Amazon-myynnin verotus perustuu heillä käytössä olevaan järjestelmään eli sales taxiin.

Mikä on sales tax?

Sales tax on Yhdysvalloissa käytetty myyntivero, jossa myyjäosapuoli tilittää osavaltiolle ostajalta osavaltiokohtaisen myyntiveron. Vero tulee hinnan päälle ja se on samaan tapaan läpimenovero kuin Suomessa arvonlisävero. Kuluttaja siis maksaa sales taxin ja se tilitetään osavaltiolle.

Suomalaisen myyjän ei tarvitse Yhdysvaltojen markkinoilla toimiessaan maksaa Suomeen arvonlisäveroa, vaan siellä toimitaan sales taxin sääntöjen mukaisesti.

Yhdysvaltojen korkein oikeus linjasi päätöksessään kesäkuussa 2018 jutussa ”South Dakota vs. Wayfair Inc.”, että myyjäosapuolella ei tarvitse olla fyysistä läsnäoloa osavaltiossa, jotta niin sanottu sales taxin keräämisvelvoite eli nexus muodostuu.

Jatkossa riittää, että osavaltiokohtaiset velvoitteet myyjällä täyttyvät. Tätä kutsutaan nimellä economic nexus.

Toisaalta päätös edesauttoi sitä, että Amazon on alkanut hoitaa myyjien puolesta sales taxin keruuta ja tilittämistä osavaltioille.

Economic nexus

Sales taxin keräysvelvoite voi tulla nyt ilman, että tarvitaan fyysistä läsnäoloa jossakin osavaltiossa, kuten varastoa tai omaa työntekijää.

Ehdot, milloin sales taxin keruuvelvoite täyttyy vaihtelevat osavaltiokohtaisesti mutta käytännössä puhutaan kahdesta asiasta, liikevaihdosta ja myyntivolyymista. 

Economic nexus syntyy, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

a) myynti on enemmän kuin mitä osavaltio on määritellyt liikevaihdon raja-arvoksi tai

b) myyntimäärä (transaktiot) ylittävät osavaltiokohtaisen raja-arvon

Economic nexus on käytössä suurimmassa osassa osavaltioista.

Mitä Amazon-myyjien tulee ottaa huomioon?

Aikaisemmin tilanne oli Amazon-myyjien kannalta hankala Yhdysvalloissa, koska Amazonissa sales taxin keruuvelvoite muodostui myyjille käytännössä heti, kun tavaraa lähetettiin Amazonin varastoihin.

Amazonin tapa siirtää tuotteita eri varastoihinsa Yhdysvaltojen sisällä aiheutti sen, että keruuvelvoite saattoi muodostua helposti 20 eri osavaltioon. Myyjän tuli siis kerätä tavalla tai toisella sales tax kuluttajilta ja tilittää se osavaltioille.

Tilanne on helpottunut erittäin merkittävästi Amazon-myyjien osalta. Amazon hoitaa sales taxiin keruun ja tilittämisen itse. Amazonin sivuilta löytyy heidän hoitamien osavaltioiden ajantasainen lista.

Yhteenveto

Amazon-myynnin verotus on varsin monimutkainen asia, johon kannattaa ottaa ammatilainen mukaan. Lisäksi verotukseen liittyvillä asioilla on tapana muuttua.

Mikäli jokin asia Amazon-myynnin verotukseen liittyen askarruttaa, kannattaa olla suoraan yhteydessä verottajaan, sillä sieltä löytyy aina ajantasainen tieto.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

  1. Hei!

    Löysin kiinnostavan blogisi pariin etsiessäni tietoa Kindle Direct Publishingissa julkaisemisesta ja myymisestä. Olen kiinnostunut tuottamaan yksityishenkilönä kirjoja low content -ajatuksella KDP:n avulla. En kuitenkaan tahdo löytää tarvitsemaani tietoa verotukseen liittyen. Päällimmäisenä kaipaisin kokemuksia siitä miten suomalainen selviää amerikkalaisesta systeemistä. Asiaan perehtyminen on osaltani alkutekijöissä: konkreettisina esimerkkeinä mieltä askarruttavista asioista on, ilmoittaako Amazon KDP:n kautta myyville henkilöille esimerkiksi veroihin liittyvistä deadlineista tai vaadittavista toimenpiteistä, vai pitääkö näistä olla itse perillä. Osaatko sanoa, mistä voisi saada aiheeseen liittyen tietoa? Huomasin aiheeseen liittyvän kurssin, jonka linkitit Kindle-kirjoja koskevaan kirjoitukseesi, mutta se taisi käsitellä aihetta eri näkökulmasta.

    1. Mainitsemallasi kurssilla opetetaan miten koko Kindle prosessi toimii (kirjan tekeminen, julkaiseminen ja näkyvyyden saaminen Amazonissa). Amazon hoitaa tätä nykyä sales taxin ainakin fyysisten tuotteiden puolella (oletan tässä, että tarkoitat USA:n Amazonia.) En ole varma, miten se menee kirjoissa. Suomeen et maksa niistä kuitenkaan mitään veroa. Sinun ei kannata antaa veroasioiden estää bisnesideaasi, ne ehtii kyllä selvittää myöhemminkin. Tärkeintä on, että laitat homman liikkeelle.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}