Yhdysvaltojen sales tax tilanne vuonna 2020

Jussi Hyvärinen Sales tax koulutus kurssi verkkokurssi

Last Updated on February 14, 2023 by Jussi Hyvarinen

Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen on moni asia muuttunut sales taxin eli myyntiveron osalta ja muutoksen tahti on ollut nopeaa.

Mikä on sales tax?

Sales tax on Yhdysvalloissa käytetty myyntivero, jossa myyjäosapuoli tilittää osavaltiolle ostajalta osavaltiokohtaisen myyntiveron. Vero tulee hinnan päälle ja se on samaan tapaan läpimenovero kuin Suomessa arvonlisävero. Kuluttaja siis maksaa sales taxin ja se tilitetään osavaltiolle.

Suomalaisen myyjän ei tarvitse Yhdysvaltojen markkinoilla toimiessaan maksaa Suomeen arvonlisäveroa, vaan siellä toimitaan sales taxin sääntöjen mukaisesti.

Yhdysvaltojen korkein oikeus linjasi päätöksessään kesäkuussa 2018 jutussa ”South Dakota vs. Wayfair Inc.”, että myyjäosapuolella ei tarvitse olla fyysistä läsnäoloa osavaltiossa, jotta niin sanottu sales taxin keräämisvelvoite eli nexus muodostuu.

Jatkossa riittää, että osavaltiokohtaiset velvoitteet myyjällä täyttyvät. Tätä kutsutaan nimellä economic nexus.

Toisaalta päätös edesauttoi sitä, että Amazon on alkanut hoitaa myyjien puolesta sales taxin keruuta ja tilittämistä osavaltioille.

Tämä asia on muuttanut asetelmaa sales taxin osalta Amazon- ja muiden online-myyjien kohdalla merkittävästi.

Mikä economic nexus?

Sales taxin keräysvelvoite voi tulla nyt ilman, että tarvitaan fyysistä läsnäoloa jossakin osavaltiossa, kuten varastoa tai omaa työntekijää.

Ehdot, milloin sales taxin keruuvelvoite täyttyy vaihtelevat osavaltiokohtaisesti mutta käytännössä puhutaan kahdesta asiasta, liikevaihdosta ja myyntivolyymista. 

Economic nexus syntyy, jos joko

a) myynti on enemmän kuin mitä osavaltio on määritellyt liikevaihdon raja-arvoksi tai

b) myyntimäärä (transaktiot) ylittävät osavaltiokohtaisen raja-arvon

Jompi kumpi ensin täyttyy niin silloin myyjälle syntyy sales tax keräys/tilitysvelvoite.

Tällä hetkellä on 44 osavaltiota, joilla economic nexus on käytössä ja näistä 29 osavaltiota käyttää myös myyntimäärää (useimmiten 200 transaktiota) raja-arvona.

Tilanne Amazon-myyjien kannalta 2020 ja eteenpäin

Aikaisemmin tilanne oli Amazon-myyjien kannalta hankala Yhdysvalloissa, koska Amazonissa sales taxin keruuvelvoite muodostui myyjille käytännössä heti, kun tavaraa lähetettiin Amazonin varastoihin.

Amazonin tapa siirtää tuotteita eri varastoihinsa Yhdysvaltojen sisällä aiheutti sen, että keruuvelvoite saattoi muodostua helposti 20 eri osavaltioon. Myyjän tuli siis kerätä tavalla tai toisella sales tax kuluttajilta ja tilittää se osavaltioille.

Tilanne on helpottunut erittäin merkittävästi Amazon-myyjien osalta. Tänä päivänä Amazon itse hoitaa sales taxiin keruun ja tilittämisen melkein kaikkien osavaltioiden osalta.

Osavaltiot, jotka kuuluvat vielä myyjän vastuulle ovat:

  • Florida
  • Georgia
  • Kansas
  • North Carolina (1.2.2020, Amazon alkaa kerätä)
  • Tennessee

Tämä helpottaa Amazon-myyjien elämää suunnattomasti, koska käytännössä myyntiverosta ei tarvitse enää huolehtia, koska Amazon hoitaa tämän puolen. Amazonin omilta sivuilta löytyy heidän hoitamien osavaltioiden ajantasainen lista.

Amazon sales tax osavaltiot

Kuva: Amazonin hoitamat osavaltiot sales tax-verotuksessa

Tilanne muiden online-myyjien kannalta 2020 ja eteenpäin

Toisaalta tilanne on muuttunut merkittäväsi myös muiden online-myyjien kohdalla ja ei välttämättä parempaan suuntaan. Koska osavaltiot voivat nyt edellyttää, että sales taxia pitää kerätä jos economic nexus täyttyy.

Tämä tarkoittaa sitä, että nyt myös muut verkkokauppiaat, joilla ei ole omaa varastoa, tulevat tämän säännöstön piiriin.

Esimerkki: myyt dropshipping mallilla verkkokaupassa 20 dollarin tuotetta. Monilla osavaltioilla on volyymirajana 200 myyntitransaktiota, jolla ns. taloudellinen läsnäolo (economic nexus) muodostuu osavaltioon.

Tällöin vain 4000 dollarin kokonaismyynnillä olet velvoitettu hoitamaan sales taxin keruun ja tilityksen kyseiselle osavaltiolle.

Jos myyt sekä Amazonissa että omassa verkkokaupassa niin pitää huomioida myös se, että Amazon-myynnit kasvattavat 37:ssä osavaltiossa myös ecomomic nexus arvoja.

Tästä seuraa, että vaikka myisit vain vähän omassa verkkokaupassa niin Amazon-myynnit voivat helposti laukaista sales tax velvoitteet oman verkkokauppasi osalta.

Sales taxin keruuseen on onneksi kehitetty sovelluksia, joiden avulla se voidaan automatisoida. Esimerkiksi Shopify-verkkokaupassa voidaan asia hoitaa Taxjar-nimisellä sovelluksella.

Osavaltioiden määritelmät, joilla economic nexus muodostuu

sales tax economic nexus
sales tax economic nexus

Yhteenveto

Sales taxissa on ollut korkeimman oikeuden linjauksen jälkeen paljon muutoksia, jotka ovat tuoneet hyviä asioita Amazon-myyjille ja vastaavasti huonoja asioita muille verkkokauppiaille.

Amazon-myynnin aloittaminen ei pitäisi jäädä ainakaan veroasioista kiinni, todennäköisesti puuttuvat osavaltiot tulevat Amazonin hoidettaviksi lähitulevaisuudessa.

Verokysymyksissä kannattaa aina olla yhteydessä verottajaan jos jokin asia on epäselvä, sieltä saa virallisen ja aina ajantasaisen tiedon.
Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur from Finland who has over 25 years of industry experience. With his expertise in digital marketing, he is committed to helping others achieve their goals and aspirations.

Join Jussi on his journey and discover how his guidance can help you achieve your own dreams. Get inspired by Jussi's story today!

You may also like

How to Make Money Saying at Home

How to Make Money Saying at Home
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}