January 9

Yhdysvaltojen sales tax tilanne vuonna 2020


 • 0 COMMENTS


 • minute READ

 • Jussi Hyvärinen Sales tax koulutus kurssi verkkokurssi

  Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen on moni asia muuttunut sales taxin eli myyntiveron osalta ja muutoksen tahti on ollut nopeaa.

  Mikä on sales tax?

  Sales tax on Yhdysvalloissa käytetty myyntivero, jossa myyjäosapuoli tilittää osavaltiolle ostajalta osavaltiokohtaisen myyntiveron. Vero tulee hinnan päälle ja se on samaan tapaan läpimenovero kuin Suomessa arvonlisävero. Kuluttaja siis maksaa sales taxin ja se tilitetään osavaltiolle. Suomalaisen myyjän ei tarvitse Yhdysvaltojen markkinoilla toimiessaan välittää Suomen arvonlisäverosta mitään, vaan siellä toimitaan sales taxin sääntöjen mukaisesti.

  Yhdysvaltojen korkein oikeus linjasi päätöksessään kesäkuussa 2018 jutussa ”South Dakota vs. Wayfair Inc.”, että myyjäosapuolella ei tarvitse olla fyysistä läsnäoloa osavaltiossa, jotta niin sanottu sales taxin keräämisvelvoite eli nexus muodostuu. Jatkossa riittää, että osavaltiokohtaiset velvoitteet myyjällä täyttyvät. Tätä kutsutaan nimellä economic nexus.

  Toisaalta päätös edesauttoi sitä, että Amazon on alkanut hoitaa myyjien puolesta sales taxin keruuta ja tilittämistä osavaltioille.

  Tämä asia on muuttanut asetelmaa sales taxin osalta Amazon- ja muiden online-myyjien kohdalla merkittävästi.

  Mikä economic nexus?

  Sales taxin keräysvelvoite voi tulla nyt ilman, että tarvitaan fyysistä läsnäoloa jossakin osavaltiossa, kuten varastoa tai omaa työntekijää. Ehdot, milloin sales taxin keruuvelvoite täyttyy vaihtelevat osavaltiokohtaisesti mutta käytännössä puhutaan kahdesta asiasta, liikevaihdosta ja myyntivolyymista. 

  Economic nexus syntyy, jos joko

  a) myynti on enemmän kuin mitä osavaltio on määritellyt liikevaihdon raja-arvoksi tai

  b) myyntimäärä (transaktiot) ylittävät osavaltiokohtaisen raja-arvon

  Jompi kumpi ensin täyttyy niin silloin myyjälle syntyy sales tax keräys/tilitysvelvoite.

  Tällä hetkellä on 44 osavaltiota, joilla economic nexus on käytössä ja näistä 29 osavaltiota käyttää myös myyntimäärää (useimmiten 200 transaktiota) raja-arvona.

  Tilanne Amazon-myyjien kannalta 2020 ja eteenpäin

  Aikaisemmin tilanne oli Amazon-myyjien kannalta hankala Yhdysvalloissa, koska Amazonissa sales taxin keruuvelvoite muodostui myyjille käytännössä heti, kun tavaraa lähetettiin Amazonin varastoihin. Amazonin tapa vielä siirtää tuotteita eri varastoihinsa Yhdysvaltojen sisällä aiheutti sen, että keruuvelvoite saattoi muodostua helposti 20 eri osavaltioon. Myyjän tuli siis kerätä tavalla tai toisella sales tax kuluttajilta ja tilittää se osavaltioille.

  Tilanne on helpottunut erittäin merkittävästi Amazon-myyjien osalta. Tänä päivänä Amazon itse hoitaa sales taxiin keruun ja tilittämisen melkein kaikkien osavaltioiden osalta.

  Osavaltiot, jotka kuuluvat vielä myyjän vastuulle ovat:

  • Florida
  • Georgia
  • Kansas
  • North Carolina (1.2.2020, Amazon alkaa kerätä)
  • Tennessee

  Tämä helpottaa Amazon-myyjien elämää suunnattomasti, koska käytännössä myyntiverosta ei tarvitse enää huolehtia, koska Amazon hoitaa tämän puolen. Amazonin omilta sivuilta löytyy heidän hoitamien osavaltioiden ajantasainen lista.

  Amazon sales tax osavaltiot

  Kuva: Amazonin hoitamat osavaltiot sales tax-verotuksessa

  Tilanne muiden online-myyjien kannalta 2020 ja eteenpäin

  Toisaalta tilanne on muuttunut merkittäväsi myös muiden online-myyjien kohdalla ja ei välttämättä parempaan suuntaan. Koska osavaltiot voivat nyt edellyttää, että sales taxia pitää kerätä jos economic nexus täyttyy. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt myös muut verkkokauppiaat, joilla ei ole omaa varastoa, tulevat tämän säännöstön piiriin.

  Esimerkki: myyt dropshipping mallilla verkkokaupassa 20 dollarin tuotetta. Monilla osavaltioilla on volyymirajana 200 myyntitransaktiota, jolla ns. taloudellinen läsnäolo (economic nexus) muodostuu osavaltioon. Tällöin vain 4000 dollarin kokonaismyynnillä olet velvoitettu hoitamaan sales taxin keruun ja tilityksen kyseiselle osavaltiolle.

  Jos myyt sekä Amazonissa että omassa verkkokaupassa niin pitää huomioida myös se, että Amazon-myynnit kasvattavat 37:ssä osavaltiossa myös ecomomic nexus arvoja. Tästä seuraa, että vaikka myisit vain vähän omassa verkkokaupassa niin Amazon-myynnit voivat helposti laukaista sales tax velvoitteet oman verkkokauppasi osalta.

  Sales taxin keruuseen on onneksi kehitetty sovelluksia, joiden avulla se voidaan automatisoida. Esimerkiksi Shopify-verkkokaupassa voidaan asia hoitaa Taxjar-nimisellä sovelluksella.

  Osavaltioiden määritelmät, joilla economic nexus muodostuu

  sales tax economic nexus
  sales tax economic nexus

  Yhteenveto

  Sales taxissa on ollut korkeimman oikeuden linjauksen jälkeen paljon muutoksia, jotka ovat tuoneet hyviä asioita Amazon-myyjille ja vastaavasti huonoja asioita muille verkkokauppiaille.


  Amazon-myynnin aloittaminen ei nyt pitäisi jäädä ainakaan veroasioista kiinni, hyvin todennäköisesti loputkin vielä puuttuvat osavaltiot tulevat Amazonin hoidettaviksi lähitulevaisuudessa.


  Amazon-myynnin oppi kannattaa hankkia Amazon Mastery-kurssilta. Sales tax-verkkokurssilla kerron tarkemmin, miten sales tax toimii ja miten myyjän tulee sen kanssa toimia.


  Tags


  You may also like

  How to Change Region on TikTok?

  What is High Ticket Affiliate Marketing?

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked

  {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}