Vendor Central vs. Seller Central – tiedätkö nämä asiat?

Amazon Vendor Central Logo

Last Updated on August 18, 2023 by Jussi Hyvarinen

Amazonissa on kaksi erillistä myyntijärjestelmää, Seller Central ja Vendor Central. Seller Centralia käyttäviä myyjiä kutsutaan kolmannen osapuolen myyjiksi ja Vendor Centralia vendoreiksi. Käytän tässä vendor ja seller sanoja, koska suomeksi ei ole olemassa hyviä sanoja, jotka erottaisivat toisen toisesta (seller=myyjä, vendor=myyjä).

Jungle Scout näyttää myyjät

Jungle Scout näyttää kuka myy tuotetta

Jungle Scout näyttää myyjätyypin. FBA tarkoittaa kolmannen osapuolen myyjää, joka käyttää Amazonin fulfillment palvelua ja FBM tarkoittaa kolmannen osapuolen myyjää, joka hoitaa tuotteiden toimitukset itse asiakkaalle (Fulfillment By Merchant).

Kolmas tyyppi on AMZ, joka tarkoittaa sitä, että myyjänä on Amazon eli kyseessä on juuri tämä vendor-malli. Amazon siis myy vendorin tuotetta tai sitten täysin omaa tuotettaan. Amazonilla on paljon omia brändejä myynnissä kuten esimerkiksi Amazon Basics.

Seller ja Vendor mallit poikkeavat toisistaan oleellisella tavalla ja kerron tässä blogissani miten. Seller Centralista löytyy paljon enemmän tietoa netistä kuin Vendor Centralista ja joskus tuntuukin, että sitä peittää tietty salaperäisyyden verho.

Avaan tässä kirjoituksessa tuota verhoa ja kerron oleellisimmat asiat Vendor-myyntimallista.

Mikä on Amazon Vendor Central?

Pääperiaate vendor-mallissa on, että myyjänä toimii Amazon itse. Sinä toimit vendor-mallissa Amazonin toimittajana eli toimitat tuotteet Amazonille (niin paljon kuin he tilaavat) ja Amazon maksaa sinulle tuotteista ennalta sovitun hinnan.

Tämän jälkeen Amazon myy tuotteet verkkokaupassaan niin kuin parhaaksi näkee ja et voi siihen itse vaikuttaa.

Etuna tässä mallissa on, että se on yksinkertainen vendorille koska tuotteet myydään Amazonille könttänä kerran ja sen jälkeen vastuu siirtyy Amazonille.

Vendor mallissa jää pois monta vaihetta verrattuna Seller Centralin kautta myymiseen.

Vendor Central käyttöönotto?

Et voi pyytää pääsyä sinne itse. Vendor Central toimii kutsu periaatteella eli Amazon kutsuu sinne myyjiä, jotka se katsoo potentiaalisiksi. Amazonilla on omat tiimit, jotka hakevat markkinasta sopivia myyjiä ja lähettävät sitten heille kutsun tulla mukaan.

Amazon voi lähettää kutsun mm. seuraavien syiden vuoksi:

  • Brändillä on vahva imu markkinalla (vaikka brändillä ei ole tuotetta Amazonissa niin ihmiset hakevat kyseisen brändin tuotetta Amazonista)
  • Nykyiset Amazon-myyjät (Seller Central) jotka myyvät erityisen paljon
  • Messujen näytteilleasettajat, joilla on mielenkiintoisia tuotteita

Amazon yleensä lähestyy em. myyjää sähköpostilla, jossa he ilmaisevat kiinnostuksensa brändin tuotteita kohtaan. Jos brändi haluaa lähteä mukaan, niin asia sitten etenee siitä. Yleensä edes isoilla brändeillä ei ole Amazon kanssa paljon neuvotteluvaraa vaan Amazon antaa tarjouksen tuotteista, jonka voi sitten joko hyväksyä tai hylätä.

Kun sopimukseen on päästy, Amazon luo sen jälkeen Vendor Central tunnukset kyseille brändille. Vaikka brändi ei myykään itse nyt tuotteitaan niin Vendor Centralia tarvitaan silti moneen muuhun asiaan.

Miten myyjä käyttää Vendor Centralia?

Vaikka Amazon myy tuotteet vendor-mallissa itse niin vendorilla on käytössään useita työkaluja ja toimintoja Vendor Centralissa:

  • Tilausten käsittely, Amazon lähettää tilaukset vendoreille järjestelmän sisäisesti, josta vendorit sitten käyvät hyväksymässä ne.
  • Tuotelistauksen muokkaus. Vendorit voivat silti muokata tuotteensa listausta kuten valokuvia ja tekstejä.
  • Markkinointityökalut. Pääsy Amazon Vine ohjelmaan sekä A+ sisältöön.
  • Maksut ja laskut. Vendor Centralista näkee maksut, jotka Amazon suorittaa vendoreille sekä Amazonin fee-maksut. Fee-maksuja kutsutaan vendor-mallissa englanniksi termillä allowance.
  • Mainostaminen. Vendorit voivat silti mainostaa omia tuotteittaan (ja myös maksaa mainonnan) vaikka Amazon toimiikin myyjänä.
  • Raportointi. Vendorit näkevät Vendor Centralista miten myynti edistyy.
Amazon Vendor Central etusivu

Vendor Central poikkeaa täysin Seller Centralista. Kuvassa päänäkymä.

Hinnoittelu Vendor Centralissa

Vendorit määrittelevät tuotteelleen tukkuhinnan, kun he luovat tuotteelle listauksen Vendor Centralissa. Jos hinta sopii Amazonille niin Amazon lähettää tuotteesta tilauksen.

Tilauksen määrän sanelee Amazon. Tilauksia tulee jatkossa sen mukaisesti miten tuote myy. Yleensä Amazon ei halua ottaa mitään riskejä ja se jakaa tilauksia mieluummin moniin pienempiin tilauksiin.

Vendorit tekevät sitten tilauksen mukaiset toimitussuunnitelmat tuotteilleen ja Amazonin toimittaa ne fulfillment centereihin.

Jos hinta ei ole Amazonin mielestä kohdallaan niin vendori voi joko laskea hintaa vastaavasti tai antaa oman vastatarjouksensa. Hinnoittelu voi olla yksi vendor mallin kompastuskivistä ja voi olla, että seller-mallilla saat parempaa katetta.

Tämä kuitenkin riippuu taas kerran tuotteesta ja monesta muusta seikasta.

Mitä yhteistä on Vendor- ja FBA-mallilla?

Vaikka mallit poikkeavat toisistaan suuresti niin yhtäläisyyksiäkin löytyy. Amazon hoitaa tuotteiden toimitukset asiakkaille sekä vendor- ja FBA-malleissa ja myyjät toimittavat tuotteet Amazonille. Molemmissa malleissa tuotteet myös kuuluvat Amazon Prime ohjelmaan.

Mitä eroja on Vendor- ja FBA-mallilla?

FBA-mallissa, missä myyjä myy tuotteitaan Seller Centralin kautta käyttäen Amazon fulfillment palvelua, myyjä omistaa inventaarion niin kauan kunnes loppuasiakas ostaa tuotteen. Vendor-mallissa omistus siirtyy heti Amazonille kun tuotteet on myyty heille.

FBA-mallissa saat tuotteista maksuja sitä mukaa kun asiakkaat niitä ostavat. Vendor-mallissa saat koko maksun kerralla Amazonilta.

FBA-mallissa myyjä asettaa tuotteen loppuhinnan kuluttajalle. Vendor-mallissa myyjä asettaa tukkuhinnan tuotteelle ja Amazon määrittelee tuotteen kuluttajahinnan.

FBA-mallissa myyjä on suorassa yhteydessä asiakkaisiin. Vendor-mallissa vendori ei ole yhteydessä loppuasiakkaisiin.

Miten Vendor Centralissa mainostetaan?

Vendorit voivat mainostaa Vendor Centralissa kuitenkin tuotteitaan, jos haluavat. Amazon toki tekee itse markkinointitoimenpiteitä eli tämä ei ole mitenkään pakollista. Mainostamiseen on käytössä samat työkalut kuin Seller Centralissakin.

Mikä on Amazon Vendor Express?

Monet sotkevat Vendor Centralin ja Vendor Expressin keskenään. Vendor Express oli alusta, johon ei tarvinnut kutsua. Myyjät pystyivät itse ilmoittautua halukkaiksi alkaa vendoreiksi. Amazon on kuitenkin lopettanut tämän palvelun ja sitä ei ole enää saatavilla.

Voi lisäksi olla, että Amazon yhdistää jossakin vaiheessa tulevaisuudessa myös Vendor ja Seller Centralit yhdeksi kokonaisuudeksi.

Meneekö vendor-mallissa fee-maksuja?

Myös vendor-mallissa Amazon laskuttaa myyjiä erilaisin fee-maksuin. Amazon lähettelee niitä jälkikäteen vendoreille ja ne näkyvät Vendor Centralissa.

 Amazon kattaa näillä fee-maksuilla erilaisia markkinointitoimenpiteitä, joita se tekee tuotteille sekä lisäksi maksuja otetaan kattamaan mm. tuotteiden kuljetuskustannuksia.

Mitä muuta Vendor Central tarjoaa?

Amazon Vine

Vendorit voivat liittyä Amazonin omaan Vine Voices arvosteluohjelmaan, jonka kautta he voivat käytännössä ostaa ensiarvostelut tuotteilleen.

Vine Voice on kallis ohjelma, se maksaa useita tuhansia dollareita. Seller Centralin puolella on vähän vastaava malli, jota kutsutaan nimellä Early Review Program.

A+ sisältö

A+ on nimitys Vendor Centralin laajennetulle sisällölle, jota kutsutaan Seller Centralin puolella nimityksellä EBC (Enhanced Brand Content). A+ avulla voidaan luoda tuotelistaukselle laajempaa sisältöä kuten lisäkuvia ja tekstejä.

Amazon Retail Analytics

ARA on Vendor Centralin lisäpalvelu, jossa on saatavilla kattavampaa raportointia mm. asiakkaiden käyttäytymisestä ja liikenteestä.

Yhteenveto

Amazon vendor-malli avaa toisenlaisen lähestymistavan Amazon-myytiin. Se on myyjän kannalta huomattavasti helpompi malli ja soveltuu hyvin esimerkiksi kalliimmille tuotteille, koska Amazon myyjänä voi lisätä jonkin verran tuotteen uskottavuutta. 

Vendoriksi pääsee kuitenkin vain Amazonin kutsusta, mutta jos kutsu tulee niin on hyvä tietää miten vendor-malli toimii.

Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur from Finland who has over 25 years of industry experience. With his expertise in digital marketing, he is committed to helping others achieve their goals and aspirations.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}