Sellerboard

sellerboard

Last Updated on June 7, 2022 by Jussi Hyvarinen

amzcontrol

Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, tässä on oikea esimerkki siitä, miten eräs Amazon-myyjä myi yhdessä päivässä 50 kappaletta tuotetta, mutta tulos jäi silti negatiiviseksi. Syy tähän olivat Amazonin varastomaksut (storage fee).

Amazon myyjien tileiltä kerätään joka kuukausi varaston ylläpitomaksu ja monet myyjät laiminlyövät nämä maksut tuottolaskelmissaan. Varastomaksu on hyvä esimerkki siitä, miten vaikeaa on laskea Amazonin kokonaiskustannukset. Seuraavassa esimerkki:

FBA-myyjät (Fulfillment by Amazon) joutuvat maksamaan varastomaksuja tuotteistaan, jotka ovat Amazonin varastoissa.

Nykyiset maksut vaihtelevat vuodenajan sekä tuotteen koon mukaan (standardi vai ylisuuri ”oversized” tuote). Mainittakoon, että huhtikuun 1. päivästä 2018 kaikki varastointimaksut kasvavat 0.05 dollarilla.

Hinnat

Tammikuu–syyskuu $0.64 per kuutiojalka standard kokoinen tuote ja $0.43 ylisuuri tuote.

Lokakuu–joulukuu $2.35 per kuutiojalka standard kokoinen tuote ja $1.15 ylisuuri tuote.

Lisäksi jokaisesta tuotteesta, joka on varastossa yli 6 kuukautta tai 12 kuukautta, täytyy maksaa merkittävät pitkäaikaisvarastoimisesta johtuvat kulut (11.25 dollaria yli 6 kk ja 22.50 dollaria yli 12 kk per kuutiojalka). Lisäksi syyskuun 15. päivästä 2018 eteenpäin nämä kulut muuttuvat puolivuosieristä kuukausieriksi eli tulevaisuudessa nämä kulut maksetaan kuukausittain.

Maksut koostuvat myyjien tuotteiden yhteenlasketusta määrästä Amazonin FBA varastossa.

Varaston määrä muuttuu koko ajan, koska tuotteita lähetetään asiakkaille jatkuvasti. Tämä tekee varastomaksujen arvioinnista vaikeaa. Onneksi tähän ongelmaan löytyy palveluita, jotka antavat reaaliaikaista tietoa varaston tilanteesta.

Amzcontrol näyttää kustannukset, jotka Amazon on oikeasti veloittanut sen sijaan, että laskisi kustannukset varastoidun tavaramäärän mukaan. Varastointimaksut lisätään automaattisesti tuottolaskelmaan mukaan lukien myös kaikki muut maksut, jotka Amazon kerää.

Varastointimaksujen lisäksi Amazon myyjillä on hankaluuksia laskea tuotteiden palautuksista koituvat kustannukset oikein, joten ne saatetaan jättää huomioimatta. Tähän on yleensä kaksi selitystä: ”niillä ei ole vaikutusta tuottoihin” tai ”ei ole selvää, kuinka ne lasketaan”. Huono uutinen on se, että palautukset vaikuttavat tuottoihin. Hyvä uutinen on se, että Amzcontrol huomioi palautukset laskuissaan automaattisesti.

amzcontrol

On tärkeää tietää, että palautukset sisältävät käsittelykustannuksia ja ei-palautettavia maksuja mutta myös hyvityksiä ja veloituksia myynteihin sekä muihin Amazon maksuihin (fee).

Miten palautus lasketaan oikein?

  • Refund cost:
  • Tuote (-1207.99): raha, joka palautetaan asiakkaille heidän ostoistaan
  • Palautuksen käsittely (=Refund commission) (-31.60): Amazonin maksu palautusten huolehtimisesta
  • Komissio (=Commission) (+157.98): Amazon palauttaa referral fee:t, jotka se kerää myyntien yhteydessä
  • Toimitus (shipping/shipping chargeback) -33.68/+28.29): toimitusmaksujen palautus asiakkaalle ja myyjälle
  • Tuotteen myyntikustannuksien palautukset (COGS) (+316.17): jos palautettavat tuotteet ovat myyntikunnossa, Amzcontrol laskee palautukset positiivisiksi. Kun tuote oli myyty, COGS oli laskettu negatiiviseksi. Jos tuote palautetaan rikkinäisenä, COGS:ia ei lasketa positiiviseksi, koska tuotetta ei voida enää myydä uudelleen.

On helpompaa käyttää ohjelmistoa, joka visualisoi kaiken datan, laskee Amazon kustannukset automaattisesti sekä osaa ottaa huomioon muuttuvat hinnat sekä kaikki Amazon veloitukset.

Amzcontrol helpottaa huomattavasti Amazon myyjän elämää laskemalla kaikki komponentit automaattisesti. Myös PPC kulut näkyvät Amzcontrolissa samaan aikaan kuin Seller Centralissa.

Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur and digital marketing expert from Finland with over 25 years of industry experience. He wants to help people achieve their goals and dreams through his knowledge and advice. Read more about Jussi in his story.

You may also like

Quillbot Review (Free & Premium)

Quillbot Review (Free & Premium)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}