Sellerboard

sellerboard

Last Updated on November 6, 2019 by Jussi Hyvarinen

Sellerboard ohjelmisto Amazon kustannusten hallintaan

Sellerboard on erittäin hyvä ohjelmisto Amazon-myyjän kustannusseurantaan ja nykyään moneen muuhunkin asiaan. Ohjelmisto oli aikaisemmalta nimeltään AMZControl. Sellerboard tuli markkinoille uutena tulokkaana viime vuonna ja se on saanut hyvän vastaanoton Amazon-myyjien keskuudessa toiminnallisuuksiensa ja edullisen hintansa ansiosta. Amazonin oma Seller Central ei ole kovin kätevä väline talouden seurantaan, mikä on itse asiassa aika uskomatonta. Seller Centralista saa kyllä ajettua erilaisia raportteja mutta monet niistä vaativat melkoista Excel-kikkailua, jotta niistä saa mitään selkokielistä irti. Tämän vuoksi markkinoille on tullut useita eri vaihtoehtoja, joilla helpotetaan Amazon-myyjän elämää talouslukujen raportoinnin osalta.

Olen itse käyttänyt useampaa eri ohjelmistoa taloudenseurantaan kuten ManageByStats, Sellics ja Fetcher. En ollut niistä mihinkään erityisen tyytyväinen kunnes löysin Sellerboardin, jota olen käyttänyt siitä asti kun sen ensimmäiset versiot tulivat saataville. Ohjelmisto kehitettiin alunperin myyntiraportointiin mutta viime aikoina ohjelmistoon on tullut uusia mielenkiintoisia laajennuksia.

Talouden raportonti (profitability analytics) koostuu nykyään useasta eri osakokonaisuudesta:

 1. Dashboard näyttää sekä taulukkomuodossa että graafisesti myynnit, kulut ja tuotot. Myös mainoskustannukset ovat mukana laskuissa heti kun ne ovat Seller Centralista saatavilla. Ohjelmisto laskee profitit ja ROI:t automaattisesti.
 2. Casflow eli kassavirtalaskelma näyttää tuotot eli payoutit sekä ostot ja näyttää paljonko liiketoimintalla on kassassa rahaa.
 3. Stock on varastonhallinta eli ohjelmistoon voidaan määritellä hälytysrajat, koska uutta tavaraa tarvitsee hankkia.
 4. Product kohdassa hallitaan tuotteita ja siellä määritellään tuotteiden hankintakustannukset, jotta järjestelmä osaa laskea tuotot oikein.
 5. Expenses kohdassa voit määritellä myös kaikki muut liiketoimintaasi kohdistuvat kustannukset
 6. Reports kohdasta saat ajettua määrättyjä raportteja tietokoneellesi

Uutena toiminnallisuutena Sellerboad on saanut autoresponder mailit. Järjestelmä lähettää ostajille etukäteen määritellyt sähköpostiviestit haluttuna ajankohtana. Näiden avulla voidaan pyytää mm. tuotearvosteluja. Toisena uutena ominaisuutena on tullut keyword tracker, jolla voidaan monitoroida tuotteen rankingia halutuilla avainsanoilla.

Sellerboard 1 kuva

Esimerkki Sellerboardin hyödyistä:

Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, tässä on oikea esimerkki siitä, miten eräs Amazon-myyjä myi yhdessä päivässä 50 kappaletta tuotetta, mutta tulos jäi silti negatiiviseksi. Syynä tähän olivat Amazonin varastomaksut (storage fee).

Amazon myyjien tileiltä kerätään joka kuukausi varaston ylläpitomaksu ja monet myyjät laiminlyövät nämä maksut tuottolaskelmissaan. Varastomaksu on hyvä esimerkki siitä, miten vaikeaa on laskea Amazonin kokonaiskustannukset.

FBA-myyjät (Fulfillment by Amazon) joutuvat maksamaan varastomaksuja tuotteistaan, jotka ovat Amazonin varastoissa.

Nykyiset maksut vaihtelevat vuodenajan sekä tuotteen koon mukaan (standardi vai ylisuuri ”oversized” tuote). Lisäksi huhtikuun 1. päivästä 2018 kaikki varastointimaksut kasvavat 0.05 dollarilla.

Storage Fee hinnat:

Tammikuu–syyskuu $0.64 per kuutiojalka standard kokoinen tuote ja $0.43 ylisuuri tuote.

Lokakuu–joulukuu $2.35 per kuutiojalka standard kokoinen tuote ja $1.15 ylisuuri tuote.

Lisäksi jokaisesta tuotteesta, joka on varastossa yli 6 kuukautta tai 12 kuukautta, täytyy maksaa merkittävät pitkäaikaisvarastoimisesta johtuvat kulut (11.25 dollaria yli 6 kk ja 22.50 dollaria yli 12 kk per kuutiojalka). Lisäksi syyskuun 15. päivästä 2018 eteenpäin nämä kulut muuttuvat puolivuosieristä kuukausieriksi eli tulevaisuudessa nämä kulut maksetaan kuukausittain.

Maksut koostuvat myyjien tuotteiden yhteenlasketusta määrästä Amazonin FBA varastossa.

Varaston määrä muuttuu koko ajan, koska tuotteita lähetetään asiakkaille jatkuvasti. Tämä tekee varastomaksujen arvioinnista vaikeaa. Onneksi tähän ongelmaan löytyy palveluita, jotka antavat reaaliaikaista tietoa varaston tilanteesta.

Sellerboard näyttää kustannukset, jotka Amazon on oikeasti veloittanut sen sijaan, että laskisi kustannukset varastoidun tavaramäärän mukaan. Varastointimaksut lisätään automaattisesti tuottolaskelmaan mukaan lukien myös kaikki muut maksut, jotka Amazon kerää.

Varastointimaksujen lisäksi Amazon myyjillä on hankaluuksia laskea tuotteiden palautuksista johtuvia kustannuksia oikein, joten ne saatetaan jättää huomioimatta. Tähän on yleensä kaksi selitystä: ”niillä ei ole vaikutusta tuottoihin” tai ”ei ole selvää, kuinka ne lasketaan”. Huono uutinen on se, että palautukset vaikuttavat tuottoihin. Hyvä uutinen on se, että sellerboard huomioi palautukset laskuissaan automaattisesti.

On tärkeää tietää, että palautukset sisältävät käsittelykustannuksia ja ei-palautettavia maksuja mutta myös hyvityksiä ja veloituksia myynteihin sekä muihin Amazon maksuihin (fee).

Miten palautus lasketaan oikein?

Refund cost (-770,83):

 • Tuote (-1207.99): raha, joka palautetaan asiakkaille heidän ostoistaan
 • Palautuksen käsittely (=Refund commission) (-31.60): Amazonin maksu palautusten huolehtimisesta
 • Komissio (=Commission) (+157.98): Amazon palauttaa referral fee:t, jotka se kerää myyntien yhteydessä
 • Toimitus (shipping/shipping chargeback) -33.68/+28.29): toimitusmaksujen palautus asiakkaalle ja myyjälle
 • Tuotteen myyntikustannuksien palautukset (COGS) (+316.17): jos palautettavat tuotteet ovat myyntikunnossa, sellerboard laskee palautukset positiivisiksi. Kun tuote oli myyty, COGS oli laskettu negatiiviseksi. Jos tuote palautetaan rikkinäisenä, COGS:ia ei lasketa positiiviseksi, koska tuotetta ei voida enää myydä uudelleen.

On helpompaa käyttää ohjelmistoa, joka laskee Amazon kustannukset automaattisesti sekä osaa ottaa huomioon muuttuvat hinnat sekä kaikki Amazon veloitukset.

Sellerboard helpottaa huomattavasti Amazon myyjän elämää laskemalla kaikki komponentit automaattisesti. Myös PPC kulut näkyvät sellerboardissa samaan aikaan kuin Seller Centralissa.

Saat tästä linkistä kahden kuukauden ilmaisen koekäyttöjakson normaalin yhden kuukauden sijaan.

Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur & digital marketing expert with over 25 years of industry experience. My mission is to teach people how to start a profitable online business in the 2020s. My reviews are based on real-life experiences, and I'm not one of those faceless brands. You can read more about me in my story.

 


You may also like

Authority Hacker Review

Authority Hacker Review

Legendary Marketer Review

Legendary Marketer Review
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}