NETTISIVUT.

Nettisivut ovat yrityksen

digitaalisen markkinoinnin keskus

Nettisivut yritykselle.

Haluatko nettisivut, jotka:

1. Näyttävät hyviltä

2. Ovat helppokäyttöiset ja selkeät

3. Toimivat kaikilla päätelaitteilla

4. Parantavat yrityksesi löydettävyyttä ja tunnettuutta

5. Tuovat mitattavia tuloksia

nettisivut yritykselle

Millaiset ovat hyvät nettisivut?

1. Ulkoasu ja sisältö 

Nettisivujen tulee näyttää hyviltä ja toimia nopeasti sekä olla sisällöltään kiinnostavaa, jotta käyttäjät viihtyvät sivustolla. Liian monet verkkosivut ovat yhä edelleen tänä päivänä huonosti tehtyjä ja sellaisia sivuja ei kukaan halua käyttää.

Hyvältä näyttävät ja hyvin toimivat kotisivut antavat yrityksestäsi edustavan ja ammattimaisen käsityksen ja ihmiset palaavat niille aina uudelleen.

2. Helppokäyttöisyys ja selkeys

Nettisivuilta tulee käydä helposti ilmi, mikä yritys on kyseessä sekä mitä tuotteita ja palveluja se tarjoaa. Aivan liian usein näkee nettisivustoja, joista ei millään tahdo löytää kyseisen yrityksen palveluita.

Sivuston helppokäyttöisyys tukee tiedon löydettävyyttä niin, että tiedot ovat helposti löydettävissä ja selkeästi esillä.

3. Mobiiliystävällisyys

Tänä päivänä pitäisi olla itsestäänselvyys, että kotisivut suunnitellaan alusta pitäen niin, että ne toimivat myös kaikilla mobiililaitteilla eli toteutetaan nettisivut responsiivisiksi.

Suurin osa netin liikenteestä tulee jo mobiilikäytöstä niin myös nettisivujen tulee toimia oikein kaikilla päätelaitteilla.

4. Löydettävyys ja tunnettuus

Jotta yritykselle on nettisivuista vastaavaa hyötyä eli ihmiset ylipäänsä löytävät sivustolle, täytyy sivuston löytyä korkealta hakukoneiden tuloksista oikeilla hakutermeillä. Verkkosivut tulee toteuttaa niin, että se edesauttaa sivujen näkyvyyttä hakukoneissa.

Mitkään tekniset seikat eivät kuitenkaan korvaa laadukasta sisältöä, jota tuotetaan aktiivisesti nettisivuille. Tämä on ehdottomasti kaikkein tärkein asia hakukonenäkyvyyden kannalta.

5. Mitattavuus

Oikein rakennetut nettisivut tuottavat yrityksellesi mitattavia tuloksia eli konversioita, esimerkiksi uutiskirjeen tilaajia, tarjouspyyntöjä tai tuotteiden ja palvelujen myyntiä. Jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa, tulee kotisivuilla olla käyttäjille kohdistettuja ehdotuksia ja tarjouksia sekä oikeat työkalut niiden toteuttamiseen.

Onko nettisivujen tekeminen tai uudistaminen on sinulle ajankohtaista? Kannattaa tutustua maksuttomaan nettisivujen ostajan oppaaseeni, jossa on tarkemmin kerrottu, mitä asioita nettisivuissa tulee huomioida.

Konversio-optimointi nettisivujen suunnittelussa

Nettisivut ovat yrityksesi tärkein käyntikortti ja ei ole yhdentekevää, miten ne on toteutettu ja miltä ne näyttävät. Pelkkä korea ulkoasu ei kuitenkaan riitä. 

Oleellista on, kuinka hyvin kotisivut konvertoivat kävijöitä asiakkaiksesi. Suurimmassa osassa nettisivuista tähän asiaan ei ole kiinnitetty riittävästi tai ollenkaan huomiota. Se käytännössä tarkoittaa, että yritykset jättävät rahaa pöydälle. Olen itse erikoistunut konversio-optimoitujen nettisivujen tekoon. 

Nettisivuprojektin kulku.

1. Keskustelu

Aloituspalaverissa keskustellaan nettisivuston tavoitteista, toivestasi ja kenelle sivusto on tarkoitettu.

2. Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa pureudutaan nettisivuston ulkoasuun, rakenteeseen ja sisältöön sekä aikatauluun.

3. Toteutus

Verkkosivujen toteutus tapahtuu kehitysympäristöön suunnitelman pohjalta. Pääset katsomaan ja kommentoimaan sivustoa kehitysvaiheessa. 

4. Julkaisu

Kun nettisivusto testattu ja se on saanut hyväksyntäsi, se siirretään tuotantoympäristöön ja julkaistaan.

Haluatko yrityksellesi nettisivut, jotka tuovat tuloksia?

Ota yhteyttä lomakkeella!

Close Menu