Nettisivut yritykselle

Nettisivut yritykselle

Last Updated on September 12, 2020 by Jussi Hyvarinen

Oletteko hankkimassa nettisivuja yrityksellenne? Millaisia asioita tulee ottaa huomioon? Mitä hyvät nettisivut yritykselle maksavat?

Ei ole samantekevää, mistä yrityksen nettisivut hankitaan tai millaiselle alustalle ne toteutetaan.

Avaan tässä erilaisia näkökulmia, mitkä vaikuttavat nettisivujen lopputulokseen sekä niiden hintaan, jotta voisitte valita yrityksenne nettisivuiksi parhaan ratkaisun.

Nettisivujen tavoite

Jokaisella nettisivustolla pitää ehdottomasti tavoite ja perusteet, mitä niillä halutaan saavuttaa. Jos tavoitetta ei ole, miksi ylipäänsä nettisivuja tarvitaan? Hyvä peruste ei välttämättä ole, että kaikilla muillakin on.

Nettisivujen kautta tulee aina hakea jotakin tulosta eli konversiotapahtumaa. Tulos voi olla esimerkiksi myynti (jos kyseessä on verkkokauppa), tarjouspyyntö ja sähköpostilistalle liittyminen. Nettisivut yritykselle voivat olla tietysti myös pelkästään informatiiviset, mutta kannattaa oikeasti miettiä, saavutetaanko niillä silloin esimerkiksi myynnillisiä tavoitteita.

Hälytyskellojen tulisi soida, jos mielessä pyörivät etupäässä, millaiselta nettisivut pitäisivät näyttää - millainen logo ja värimaailma niissä tulisi olla. Tällöin ollaan pahasti hakoteillä. On syytä ensin kirkastaa itselleen nettisivujen tavoite eli mitä varten ne ylipäänsä ovat olemassa ja mitä tarkoitusta ne palvelevat. Tämä on erittäin tärkeää.

Mitä nettisivut yritykselle maksavat?

Paljonko nettisivut yritykselle maksavat?

Kuinka paljon nettisivut maksavat? Tähän ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta ja ei voi antaa jotain tiettyä rahasummaa, sillä hintaan vaikuttavat lukuisat asiat. Listaan tähän merkittävimpiä hintaan vaikuttavia asioita.

Sivujen laajuus ja haluttu toiminnallisuus

Tärkein hintaan vaikuttava asia on luonnollisesti sivuston ”koko” ja millaisia toiminnallisuuksia siellä pitää olla. Tarkoitan nettisivuilla tässä yhteydessä laajassa merkityksessä eli ne voivat pitää sisällään myös verkkokaupan. Jos nettisivulle halutaan myös verkkokauppa, niin se voi nostaa sivuston hintaa huomattavasti.

Mitä enemmän sivustolla tulee olla sisältösivuja ja erilaisia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi lomakkeita ja laskureita ne nostavat sivuston tekemiseen tarvittavaa työmäärää ja sitä kautta hintaa.

Valittava alusta

Nettisivut yritykselle voidaan toteuttaa tänä päivänä hyvin monella erilaisella teknologialla ja alustalla. Voikin olla vaikeaa valita se itselleen paras vaihtoehto kirjavasta tarjonnasta. Avaan tässä muutamia keskeisiä asioita, joita kannattaa ottaa huomioon alustaa valitessaan.

Kuukausimaksullinen ”valmisalusta” vai ”räätälöidyt itse tehdyt” nettisivut yritykselle?

Tämä valinta on eräs, joka on tehtävä varsin alkuvaiheessa eli päätettävä, mille alustalle nettisivustoa lähdetään toteuttamaan. Kuukausimaksullisten ratkaisujen etuna on, että ainakin osittain kustannukset ovat periaatteessa selvillä jo alkuvaiheessa. Myöskin näihin alustoihin nettisivusto täytyy jonkun toimesta tehdä, ei se niihinkään itsestään synny.

Kuukausimaksullisiin alustoihin liittyy myös tärkeä asia, joka on hyvä tiedostaa. Kuukausimaksullinen alusta ei välttämättä taivu yrityksesi tulevaisuuden tarpeisiin, mitä asetatte sivustollenne ja niitä ei välttämättä pystytä tai haluta alustaan toteuttaa.

Tämä onkin se riski, mikä piilee valmisalustoissa, kun tarpeet kasvavat suuremmaksi kuin mitä alusta pystyy tarjoamaan, niin alusta muodostuu ongelmaksi ja pullonkaulaksi. Tästä syystä en suosittele tämäntyyppisiä kotisivukoneita kuin pelkkiin edellä mainittuihin informatiivisiin kotisivuihin.

Toinen vaihtoehto on toteuttaa verkkosivut räätälöidysti niin, että sivusto rakennetaan valmiin teknologia-alustan päälle. Ylivoimaisesti suosituin julkaisujärjestelmä tänä päivänä on ilmainen WordPress, joka mahdollistaa sivuston rakentamisen täsmälleen asiakkaan tarpeiden mukaisesti sekä sivustoon voidaan jatkossa toteuttaa rajattomasti laajennuksia ja uusia ominaisuuksia.

Moni voi ajatella, että WordPress-sivuston tekemiseen tarvitaan koodausosaamista, mutta tämä ei pidä paikkaansa. WordPressin päälle on kehitetty valtava joukko erilaisia laajennuksia (plugin), jotka lisäävät siihen erilaista toiminnallisuutta.

WordPress julkaisujärjestelmään perustuva nettisivujen tekeminen on melko suoraviivaista valmiiden teemojen ja erilaisten page builder-ohjelmistojen avulla kuten Elementor ja Thrive Architect. Tietysti jos kysyt asiaa koodarilta, niin häneltä saat todennäköisesti erilaisen vastauksen ja hän koodaa sinulle mielellään uudet pienyrittäjän kotisivut kymppitonnilla.

Tällaiseen lähestymistapaan ei kuitenkaan ole yleensä mitään syytä, vaan sivusto voidaan rakentaa oleellisesti halvemmalla käyttämällä valmistyökaluja ja lopputulema on usein vähintään yhtä hyvä.    

Palataan tuohon alkuperäiseen kysymykseen, kuinka paljon (hyvät) nettisivut maksavat. On huomattava, että tässäkään asiassa halvalla ei todennäköisesti saa hyvää. Jos joku lupaa tehdä nettisivut yrityksellesi kolmella sadalla, niin suosittelen karttamaan tällaisia tarjoajia. Näin alhaiseen hintaan voi olla vain kaksi syytä, joko nettisivut on joku kehno kyhäelmä tai sitten tarkoitus on rahastaa erilaisilla ylläpitotoimilla myöhemmässä vaiheessa, koska sivusto ei toimikaan toivotulla tavalla tai sieltä paljastuu erilaisia ongelmia.

hakukoneoptimointi eli seo on tärkeä asia nettisivujen teon yhteydessä

Hakukonenäkyvyys

Nettisivuista ei ole juurikaan hyötyä, jos kukaan ei niille löydä. Nettisivuille tarvitaan siis liikennettä. Liikennettä nettisivuille voi saada kahdella tavalla, joko maksetulla mainonnalla (Facebook-mainonta tai Google Ads) tai parantamalla hakukonenäkyvyyttä (Google). Huonosti toteutetuissa nettisivuissa hakukoneoptimointi (SEO) unohtuu kokonaan ja sen takia niille ei kukaan löydä ilman maksettua mainontaa.

Suomessa osataankin yleisesti ottaen hakukoneoptimointi erittäin huonosti ja monet yritykset maksavat turhaan Google-mainonnasta isoja summia, kun oikeilla SEO toimenpiteillä voitaisiin parantaa orgaanista näkyvyyttä Googlessa.

Kiinnitän itse paljon huomiota halukoneoptimointiin ja tiedän, miten se tehdään oikein: kokeilkaa hakea Googlesta esimerkiksi hakusanalla ”Amazon myynti”. Minun sivuni löytyvät kärkisijoilta myös englanninkielisillä hakutermeillä, joita olen halunnut rankata, esimerkiksi ”amazing selling machine 12 ” tai "ecom blueprint".

Hakukoneoptimointia ei kannata hankkia sellaiselta taholta, jonka omia sivuja ei Googlesta löydy.

Nettisivujen sisältö ja tiedon löydettävyys

Nettisivujen sisältö on erittäin keskeisessä roolissa, miten kävijät käyttäytyvät tullessaan sivustolle. Sisällön tulee olla selkeää ja erityisesti sivuston tulee viestiä yhdellä silmäyksellä, mitä varten se on olemassa. Ihmiset eivät kauaa sellaisella sivustolla viihdy, jos tarvittavaa tietoa ei löydy tai se on epäselvää.

Nettisivujen suhteen pätee myös sääntö, että voit antaa hyvän ensivaikutelman vain yhden kerran.

Nettisivujen helppokäyttöisyys

Toinen lähinnä nettisivujen rakenteeseen liittyvä seikka on sivuston helppokäyttöisyys. Mikäli nettisivut ovat erittäin hierarkkiset ja monitasoiset, niitä voi olla vaikea käyttää ja samalla tiedon löydettävyys on myös heikkoa. Nettisivujen rakenteen tulee olla mahdollisimman yksinkertainen suhteutettuna sinne tulevaan sisältöön. Tämä lisää sivuston helppokäyttöisyyttä ja parantaa tiedon löydettävyyttä sekä lisää aikaa, jonka käyttäjät sivustolla keskimäärin viettävät.

Nettisivujen ulkoasu

Ulkoasu on myös tärkeä asia, jos sivusto näyttää hyvältä niin sitä on myös miellyttävämpi käyttää. Liiallinen kikkailu ulkoasulla kuitenkin kääntyy helposti itseään vastaan. Tämä asia on myös suhteutettava tarjottavan sisällön kontekstiin, mainostoimiston kotisivut voivat käyttää sivustolla enemmän graafisia ja liikkuvia elementtejä kuin vaikkapa jonkin viraston verkkosivut.

Itsestäänselvyys tänä päivänä on se, että kotisivut toimivat moitteetta myös kaikissa mobiililaitteissa, sillä suurin osa kaikesta nettiliikenteestä tulee mobiilin kautta. Tällaisia sivuja kutsutaan toisella nimellä responsiiviset nettisivut.

Tekniset asiat

Teknisillä asioilla on myös oma sijansa nettisivujen rakentamisessa. Tärkein näistä on sivuston nopeus, mikäli sivut latautuvat hitaasti kaikkoavat käyttäjät sivustolta nopeasti. Nettisivut tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että sivusto toimii mahdollisimman nopeasti. Toinen nopeuteen vaikuttava asia on hosting-palvelun laatu ja kapasiteetti. Hosting-palveluntarjojaksi ei kannatta valita random-yritystä, jonka palvelin saattaa sijaita heidän firman siivouskomerossa. Hyviä hosting-palvelun tarjoajia ovat ulkomaisista muun muassa Siteground ja kotimaisista Zoner.

Toinen jo aikaisemmin mainitsemani asia on sivuston toimiminen mobiililaitteissa. Google heikentää myös sivuston näkyvyyttä omissa hakutuloksissaan, jos em. asiat eivät ole kunnossa.

Kotisivujen riittävästä tietoturvasta on myös huolehdittava.

Miksi nettisivuja ei välttämättä kannata tehdä itse?

Erityisesti moni pienyrittäjä saattaa ajatella, että tekee nettisivut yritykselle itse. Tämä on tietysti täysin mahdollista, jos sinulla on entuudestaan osaamista asiaan. Aivan pystymetsästä tulevan yrittäjän en kuitenkaan suosittele lähteä opettelemaan asioita itse, koska nimenomaan niiden hyvien nettisivujen teko vaatii paljon osaamista ja tietotaitoa, jota yksinkertaisesti ei ole mahdollista oppia lyhyessä ajassa.

Nettisivut yritykselle yhteenveto

Nettisivujen laatuun ja sitä kautta hintaan vaikuttavat siis monet tekijät, joista on hyvä olla tietoinen jo etukäteen. Tällä tavoin voitte varmistua siitä, että yrityksellenne toteutettavat nettisivut täyttävät ne tavoitteet, jotka niille on asetettu. Nettisivuista ei myöskään kannata maksaa ylihintaa, mutta on myös tärkeä huomata, ettei niistä myöskään kannata maksaa alihintaa.

Toteutan yrityksellenne laadukkaat nettisivut ja verkkokaupat, jotka on hinnoiteltu järkevällä tavalla. Toteuttamissani nettisivuissa otan huomioon tässä tekstissä mainitut näkökulmat, jotta lopputulos on yritykselle tavoitteiden mukainen.


Hyvät nettisivut maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti!

OTA YHTEYTTÄ

Tarvitsetteko yrityksellenne uusia nettisivuja tai verkkokaupan? Ota yhteyttä niin katsotaan, miten voin auttaa myös teidän yritystänne.

Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur & digital marketing expert with over 25 years of industry experience. My mission is to teach people how to start a profitable online business in the 2020s. My reviews are based on real-life experiences. You can read more about me in my story.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}