FACEBOOK-MAINONTA

Kaikki asiakkaanne ovat jo Facebookissa - miksi ette tekin?

facebook mainonta

FACEBOOK-MAINONTA

Löydä asiakkaasi Facebookista sen tehokkaan mainoskoneiston avulla.

Facebook-mainonta soveltuu erikokoisille yrityksille moniin mainonnan eri tarpeisiin. Facebook-mainonta on oikein toteutettuna erittäin tehokasta ja vieläpä varsin edullista. Monet yritykset eivät ole lähteneet mainostamaan vielä Facebookissa ja tämä tarjoaa niille yrityksille kuitenkin loistavan mahdollisuuden, jotka ymmärtävät Facebookin potentiaalin. Facebookissa kannattaa mainostaa juuri nyt, koska siellä todennäköisesti ovat yrityksesi nykyiset ja tulevat asiakkaat.

Miksi Facebook-mainontaa kannattaa tehdä?

1. Kattavuus

Facebookia käyttää suuri osa koko väestöstä eli se on mediana erittäin kattava. Suomessa sillä on 2.5-3 miljoonaa aktiivista käyttäjää ja maailmanlaajuisesti 2.27 miljardia käyttäjää. Facebook tarjoaa mainostajalle valmiin markkinointikoneiston, joka skaalautuu paikallisesta globaaliin. Facebook-mainonnan avulla voi mainostaa myös Instagramissa.

2. Edullisuus

Facebook mainonnan hinta on edelleen varsin edullista verrattuna muihin kanaviin. Monet yritykset eivät ole lähteneet mukaan ja on varsin todennäköistä, että Facebook mainonnan hinta nousee tulevaisuudessa. Tästä syytä kannattaa olla mukana juuri nyt.

3. Tarkka kohdennus

Mikään muu mainoskanava ei tarjoa yhtä kattavia ja tarkkoja mainonnan kohdennusmekanismeja kuin Facebook. Tämä johtuu siitä, että Facebookilla on käytettävissä valtava määrä dataa käyttäjistään. Facebook pitää kirjaa kaikesta, mitä käyttäjät Facebookissa tekevät ja mistä he tykkäävät, joiden perusteella Facebook luo käyttäjistään erilaisia segmentointeja, joita voidaan hyödyntää mainosten oikeassa kohdentamisessa.

Facebook-pikselin asennus nettisivustolle on tehokkaan Facebook-mainonnan edellytys. Silti melko harvoilla nettisivustoilla näkee Facebook pikseliä käytössä, vaikka yritys muuten tekisikin mainontaa Facebookissa.

4. Mitattavuus

Facebook tarjoaa myös erinomaiset työkalut mainosten kannattavuuden mittaamiselle. Jos Facebook-mainonta on rakennettu oikein, niin kampanjoista saadaan helposti selville, paljonko niihin on kulunut rahaa ja mitä ne ovat tuottaneet.

Kenelle Facebook-mainonta sopii?

Facebookissa mainostaminen soveltuu periaatteessa kaikille niille yrityksille ja yhteisöille, joiden asiakkaat ovat Facebookissa ja joita voidaan Facebookin kohdentamistyökaluilla saavuttaa. Kohdentamisvariaatioita on loputon määrä, tässä on muutama esimerkki miten Facebook kampanjoita voidaan toteuttaa erilaisille toimijoille.

CASE: kivijalkayritys

Facebook-mainontaa voidaan toteuttaa esimerkiksi paikalliselle yritykselle. Kohdentaminen voidaan tehdä esimerkiksi näyttämällä mainoksia niille, jotka asuvat 5 kilometrin säteellä yrityksestä ja ovat osoittaneet kiinnostusta yrityksen edustamiin tuotteisiin tai palveluihin.

CASE: verkkokauppa

Facebook-mainontaa voidaan toteuttaa verkkokaupalle, joka haluaa kasvattaa myyntejään. Mainoksia voidaan kohdentaa monin edistynein tavoin hyödyntäen jo verkkokaupan olemassa olevaa asiakasdataa. 

CASE: amazon-myyjä

Facebook-mainontaa voidaan hyödyntää myös boostaamaan Amazon-myyntejä esimerkiksi tuotteiden rankingin nostoon tai arvostelujen saamiseksi.

Mitä Facebook-mainonnalla voidaan saavuttaa?

Mainonnalle tulee asettaa aina tavoite eli mitä kulloisellakin mainoskampanjalla tavoitellaan, tavoitteita voi olla esimerkiksi:

1. Tehdä myyntiä
2. Tuoda uusia liidejä
3. Saada verkkoliikennettä sivustolle
4. Lisätä brandinäkyvyyttä

Paljonko Facebook-mainonta maksaa?

Facebook-mainonnan hinta koostuu kahdesta eri komponentista: Facebookille maksettavasta mediakustannuksesta, joka tulee siis siitä, että Facebook näyttää mainoksia halutulle kohdeyleisölle. Toinen komponentti muodostuu mainoksen tekemiseen menevästä ajasta ja jos mainoscopyyn tarvitaan kolmannen osapuolen apua, esimerkiksi mainosvideon tekoon.

Facebookille maksettava kustannus voi vaihdella melkoisesti erityisesti riippuen siitä, kuinka hyvin mainos otetaan vastaan kohdeyleisössä. Jos mainos on erittäin relevantti kohdeyleisölle niin mainoksen näyttökustannus laskee. Mainoksen hinta riippuu monesta eri tekijästä, myös pitkälti missä maassa sitä näytetään, Suomessa kuitenkin tuhannen näytön hinta on keskimäärin reilusti alle kymmenen euroa.

Toimiiko Facebook-mainonta?

Usein kuulee sanottavan, että Facebook-mainonta ei toimi. Käytännössä mainonnan toimimattomuus ei kuitenkaan lähes koskaan johdu itse Facebookista vaan siitä, että mainontaa ei osata tehdä oikein. Syitä voi olla monia, mutta lähes aina Facebook-mainonnan toimimattomuus johtuu näistä tekijöistä:

  1. Tarjous on huono
  2. Kohdeyleisö on väärä
  3. Mainonnan tavoite on väärin määritelty

Kun edellämaininut asiat ovat kunnossa, niin Facebook-mainonta tuottaa lähes aina erinomaisia tuloksia.

Tarvitsetteko huippuosaajan Facebook-mainontaan?

Olen tehnyt Facebook-mainontaa erityisesti kansainvälisille (USA, CA, EU ja AUS) markkinoille mutta myös paljon Suomeen kohdennettuja mainoksia. Pystyn haastamaan isommat mediatoimistot osaamisellani sekä edullisemmalla hinnalla. Erinomaisten Photoshop taitojeni vuoksi ette tarvitse teettää mainoskuvia kolmannella osapuolella ja säästätte rahaa.

Hinnoitteluni perustuu kuukausihintaan, johon kuuluu mainosten suunnitteleminen, niiden rakentaminen ja tulosten mittaaminen. Mainontaa tulee tehdä järjestelmällisesti vähintään kolmen kuukauden ajan, jotta mainontaa voidaan optimoida riittävällä tarkkuudella mainoksista saatavan datan perusteella parhaimman tuloksen saavuttamiseksi.

Facebook-mainonta projektin tyypillinen kulku:
1. Luodaan Facebook-mainnonnan strategia

2. Mainoskampanjalle määritellään tavoitteet
3. Mainokset suunnitellaan ja rakennetaan yrityksesi lähtötietojen pohjalta
4. Mainokset kohdennetaan oikealle kohdeyleisölle 
5. Mainoksista saadun datan perusteella kohdennusta tarkennetaan
6. Mainoksista saadun datan perusteella viestiä tarkennetaan 
7. Voittaja mainoksia skalaataan kunnes tavoite on saavutettu

FACEBOOK MAINONTA ARTIKKELIT

Tästä löydät uusimmat Facebook-mainontaan liittyvät kirjoitukseni.

Asiakkaideni kokemuksia

Petri Haase

"Lisää uusia asiakkaita."

"Olemme saaneet kasvatettua asiakaskuntaamme Jussin toteuttamalla Facebook- ja Google-mainonnalla vaikka toimialamme kilpailutilanne on haastava."

PETRI HAASE //  Yrittäjä, Hierontakeidas Hyvä Olo

Kirsi Piispanen

"Myynti lähti kasvuun."

"Meille on tehty aimminkin Facebook-mainontaa, mutta ei koskaan niin, että olisimme nähneet sen vaikutuksia. Jussin tekemä mainonta osoitti, että hyvin suunnitellut kampanjat tuovat runsaasti tunnettuutta. Firman kannalta tärkeää oli, että myös tuotemyyntimme lähti heti nousuun ja on pysynyt hyvänä siitä lähtien."

KIRSI PIISPANEN //  CEO, Taituki Oy