FACEBOOK-MAINONTA.

Kaikki asiakkaasi ovat jo Facebookissa, miksi et sinäkin?

Facebook-mainonta

Elämme tällä hetkellä Facebook-mainonnan kulta-aikaa sillä se on oikein toteutettuna erittäin tehokasta ja vieläpä edullista. Monet yritykset eivät ole lähteneet mainostamaan vielä Facebookissa ja tämä tarjoaa niille yrityksille kuitenkin loistavan mahdollisuuden, jotka ymmärtävät Facebookin potentiaalin. Facebookissa kannattaa mainostaa juuri nyt, koska siellä todennäköisesti ovat yrityksesi nykyiset ja tulevat asiakkaat.

Miksi Facebook-mainontaa kannattaa tehdä?

1. Kattavuus

Facebookia käyttää suuri osa koko väestöstä eli se on mediana erittäin kattava. Suomessa sillä on 2.5-3 miljoonaa aktiivista käyttäjää ja maailmanlaajuisesti 2.27 miljardia käyttäjää. Facebook tarjoaa mainostajalle valmiin markkinointikoneiston, joka skaalautuu paikallisesta globaaliin.

2. Edullisuus

Facebook mainonnan hinta on edelleen varsin edullista verrattuna muihin kanaviin. Monet yritykset eivät ole lähteneet mukaan ja on varsin todennäköistä, että Facebook mainonnan hinta nousee tulevaisuudessa. Tästä syytä kannattaa olla mukana juuri nyt.

3. Tarkka kohdennus

Lisäksi Facebookin mainosten kohdennusjärjestelmä on paras, mitä markkinoilta löytyy, koska Facebookilla on käytettävissä valtava määrä dataa käyttäjistään. Facebook pitää kirjaa kaikesta, mitä käyttäjät Facebookissa tekevät ja mistä he tykkäävät, joiden perusteella Facebook luo käyttäjistään erilaisia segmentointeja, joita voidaan hyödyntää mainosten oikeassa kohdentamisessa.

4. Mitattavuus

Facebook tarjoaa myös erinomaiset työkalut mainosten kannattavuuden mittaamiselle. Jos kampanjat on rakennettu oikein, niin niistä saadaan helposti selville, paljonko niihin on kulunut rahaa ja mitä ne ovat tuottaneet.

Facebook mainonta

Kenelle Facebook-mainonta sopii?

Facebookissa mainostaminen soveltuu periaatteessa kaikille niille yrityksille ja yhteisöille, joiden asiakkaat ovat Facebookissa ja joita voidaan Facebookin kohdentamistyökaluilla saavuttaa. Kohdentamisvariaatioita on loputon määrä, tässä on muutama esimerkki miten Facebook kampanjoita voidaan toteuttaa erilaisille toimijoille.

CASE: kivijalkayritys

Facebook-mainontaa voidaan toteuttaa esimerkiksi paikalliselle yritykselle. Kohdentaminen voidaan tehdä esimerkiksi näyttämällä mainoksia niille, jotka asuvat 5 kilometrin säteellä yrityksestä ja ovat osoittaneet kiinnostusta yrityksen edustamiin tuotteisiin tai palveluihin.

CASE: verkkokauppa

Facebook-mainontaa voidaan toteuttaa verkkokaupalle, joka haluaa kasvattaa myyntejään. Mainoksia voidaan kohdentaa monin edistynein tavoin hyödyntäen jo verkkokaupan olemassa olevaa asiakasdataa. 

CASE: amazon-myyjä

Facebook-mainontaa voidaan hyödyntää myös boostaamaan Amazon-myyntejä esimerkiksi tuotteiden rankingin nostoon tai arvostelujen saamiseksi.

Mitä Facebook-mainonnalla voidaan saavuttaa?

Mainonnalle tulee asettaa aina tavoite eli mitä kulloisellakin mainoskampanjalla tavoitellaan, tavoitteita voi olla esimerkiksi:

1.Lisätä brandinäkyvyyttä
2.Tuoda uusia liidejä
3.Tehdä myyntiä
4.Täydentää muita mainoskanavia

Voit lukea täältä tarkemmin Facebook-mainonnasta.

Mikä on Facebook-mainonnan hinta?

Facebook-mainonnan hinta koostuu kahdesta eri komponentista: Facebookille maksettavasta mediakustannuksesta, joka tulee siis siitä, että Facebook näyttää mainoksia halutulle kohdeyleisölle. Toinen komponentti muodostuu mainoksen tekemiseen menevästä ajasta ja jos mainoscopyyn tarvitaan kolmannen osapuolen apua, esimerkiksi mainosvideon tekoon.

Facebookille maksettava kustannus voi vaihdella melkoisesti erityisesti riippuen siitä, kuinka hyvin mainos otetaan vastaan kohdeyleisössä. Jos mainos on erittäin relevantti kohdeyleisölle niin mainoksen näyttökustannus laskee. Mainoksen hinta riippuu monesta eri tekijästä, myös pitkälti missä maassa sitä näytetään, Suomessa kuitenkin tuhannen näytön hinta on keskimäärin reilusti alle kymmenen euroa.

Tarvitsetko osaavan kumppanin Facebook-mainontaan?

Olemme tehneet erittäin paljon Facebook mainontaa erityisesti USA:n markkinoille mutta myös paljon suomalaisille kohdennettuja mainoksia. Pystymme haastamaan isommat mediatoimistot osaamisellamme sekä edullisemmilla hinnoillamme.

Hinnoittelumme perustuu kuukausihintaan, johon kuuluu mainosten suunnitteleminen, niiden rakentaminen ja tulosten mittaaminen. Mainontaa tulee tehdä järjestelmällisesti vähintään kolmen kuukauden ajan, jotta mainontaa voidaan optimoida riittävällä tarkkuudella mainoksista saatavan datan perusteella parhaimman tuloksen saavuttamiseksi.


Facebook-mainonta projektin tyypillinen kulku:
1. Luodaan Facebook-mainnonnan strategia

2. Mainoskampanjalle määritellään tavoite
3. Mainos suunnitellaan ja rakennetaan yrityksesi lähtötietojen pohjalta
4. Mainokset kohdennetaan oikealle kohdeyleisölle
5. Mainoksista saadun datan perusteella kohdennusta tarkennetaan
6. Mainoksista saadun datan perusteella viestiä tarkennetaan
7. Voittaja mainoksia skalaataan kunnes tavoite on saavutettu

Teemme myös Messenger-markkinointia Manychat-ohjelmistolla.Kiinnostuitko? Ota yhteyttä alla olevasta painikkeesta niin katsomme, miten voimme auttaa juuri teidän yritystänne Facebook-mainonnassa.