Facebook Mainonta Opas

facebook mainonta opas

Last Updated on October 7, 2022 by Jussi Hyvarinen

Monet yritykset voivat ajatella, että Facebookin ei mainosrahoja kannata laittaa. Tämä on väärä luulo. Facebook teki vuonna 2017 liikevaihtoa 13 miljardia dollaria, joista suurin osa tulee mainoksista. Tämä tarkoittaa, että niitä kyllä joku klikkaa.

Monet mainostajat ovat sitä mieltä, kun ovat kokeilleet Facebook mainostamista, että se ei toimi. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita, Facebook mainostaminen kyllä toimii kun sen osaa tehdä oikein.

On tärkeätä ymmärtää, että ihmiset eivät ole Facebookissa hakeakseen johonkin ongelmaan ratkaisua tai ostamaan jotakin, he ovat siellä yleensä katsomassa mitä heidän kavereilleen kuuluu.  Sen takia mainoksen pitää herättää kohdeyleisön huomio ja kiinnostus.

Facebook mainostamisessa on oleellista, että jos yrität myydä jotain suoraan et todennäköisesti siinä onnistu.

Parempi strategia Facebookissa on luoda tarpeeksi houkutteleva sisäänheittotarjous, jonka avulla saat henkilön huomion ja sitä kautta leadin ja voit jatkaa muiden kanavien avulla luottamuksen rakentamista brandiisi ja lopulta myös varsinaisia myyntejä.

Ei kannata tuijottaa yksinomaan pelkkään leadin generoimisen yksikkökustannusta, vaan asiakkuutta pitää ajatella kokonaisvaltaisesti koko elinkaaren aikana.

Alussa leadin kustannuksen ROI voi hyvin olla negatiivinen, mutta toimimalla em. strategian mukaisesti hoitamalla asiakkuutta pääset voit päästä vähän ajan päästä break even kustannukseen ja siitä eteenpäin kaikki mitä sisään tulee, on sitten voittoa.

Miksi Facebookissa kannattaa mainostaa?

Facebook on erinomainen mainoskanava lähes jokaiselle yritykselle, koska sillä on

  1. Laaja kattavuus, Suomessa 2.5-3 miljoonaa aktiivista käyttäjää.
  2. Mainonta voidaan kohdentaa tarkemmin kuin muilla alustoilla
  3. Mainonta on vielä varsin edullista

Monet yritykset eivät mainosta Facebookissa ja tämä on kilpailun kannalta hyvä asia.

Tämän takia Facebookissa mainostamisen hinta ei ole vielä karannut käsistä ja se tekee siitä houkuttelevan alusta ottaen huomioon vielä sen, että millään muulla alustalla ei ole niin hyviä mainoksen kohdentamisominaisuuksia kuin Facebookissa.

Tämä johtuu siitä, että Facebookilla on käytössä meistä käyttäjistä huikea määrä tietoa, joka voidaan käyttää hyödyksi mainosten kohdentamisessa.

Facebook mainonta soveltuu niin verkossa tapahtuvaan liiketoimintaan kuin perinteiseen kivijalkakauppaankin.

Mainoksia voidaan kohdentaa esimerkiksi kivijalkakaupan sijainnin perusteella niin, että mainosta näytetään vaikkapa 30-40 vuotiaille naisille, jotka ovat kiinnostuneita kauneudenhoitosalongeista ja asuvat 5 kilometrin etäisyydellä liikkeestä.

Facebook mainosten anatomia

Facebook mainokset koostuvat kolmesta elementistä: kampanjat, mainosjoukot ja varsinaiset mainokset. Kampanjassa määritellään mainoksen tavoite.

Se voi olla esimerkiksi liikenne nettisivuille, jolloin ajetaan mahdollisimman edullisesti uusia käyttäjiä halutulle sivustolle, jolloin seurataan klikkausten määrää.  

Toinen yleinen tavoite on konversio, eli mainoksella mitataan kuinka paljon jokin konversiotapahtuma maksaa. Konversio voi olla vaikka uuden leadin saaminen tai tuotteen ostaminen verkkokaupasta. Mainoksia hallitaan Facebookin Ads Manager työkalulla.

Facebook kampanjat

facebook mainonta opas

Mainosten rakentaminen aloitetaan aina perustamalla kampanja. Kampanjoita on kolmea eri pääluokkaa: awareness, consideration ja conversion.

Awareness kampanjoiden idea on lisätä näkyvyyttä ja sitä kautta muodostaa ihmisten mieliin muistijälki kyseisestä yrityksestä tai brändistä. Ei ole sattumaa, että kuvassa kampanjat ovat tässä järjestyksessä vasemmalta oikealle.

Facebookin ajatuksena on, että ensin luodaan brändille tunnettuutta, sen jälkeen consideration kampanjoilla ajetaan liikennettä ja lopuksi conversion kampanjoilla tehdään esimerkiksi varsinaisia myyntejä.

Facebook mainosjoukko (ad set)

Kun kampanja on perustettu ja sille on valittu haluttu tavoite, niin seuraavana vuorossa on mainosjoukkojen (ad set) luominen.

Mainosjoukossa määritellään sen kohdennus eli targetointi eli kenelle mainosta näytetään sekä mainoksen sijoittelut eli mainos näytetään esimerkiksi vain Facebookin uutisvirrassa ja mobiilissa. 

Mainosjoukkoja luodaan tyypillisesti useita kappaleita, jotta voidaan testata erilaisia kohderyhmiä (audience). Facebook mainonnan kulmakivi onkin testaaminen ja mainoksista saadun datan analysointi sekä sen kautta mainosten optimointi, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

Kohderyhmiä Facebookissa on kolmenlaisia: Facebookin core audience, custom audience ja lookalike audience. Core audience ovat Facebookin omia luokitteluja, joku joukko kuuluu tietyn demografian alle vaikkapa ihmiset, jotka pitävät koirista.

Tällöin mainostaja pystyy kohdistamaan mainoksensa tuohon kohderyhmään. Custom audience on joku tietty joukko henkilöitä, jotka on saanut esimerkiksi nettisivujen vierailujen kautta tai vaikkapa CRM-järjestelmästä.

Custom audiencet ladataan Facebookiin tiedostoja tai sitten ne luodaan Facebook pikselin datan perusteella.

Lookalike audiencet liittyvät custom audienceihin, niiden avulla laajennetaan custom audiencen kohderyhmää eli Facebookia pyydetään etsimään lisää henkilöitä, joiden kiinnostuksen kohteet ovat samankaltaisia Facebookn dataan perustuen.

Facebookin avulla voidaan myös uudelleen kohdentaa (retargeting mainonta) mainontaa henkilöihin, jotka ovat vierailleet esimerkiksi jollakin nettisivulla. Retargeting mainonta voi olla hyvinkin tehokasta ja sillä voidaan saavuttaa erittäin hyviä tuloksia.

Facebook mainokset

Kolmas ja viimeisin taso Ad Managerissa ovat varsinaiset mainokset. Tänne kirjoitetaan se varsinainen mainoscopy eli mainoksen otsikko, teksti ja CTA (Call-To-Action), joka toivottavasti puhuttelee mainoksen kohderyhmää.

Mainokset ovat tyypillisesti joko kuvamainoksia tai videomainoksia. Videomainokset ovat osoittautuneet huomattavasti kuvamainoksia tehokkaammiksi.

Facebook mainontaa tehtäessä on hyvä käyttää tehokasta AIDA copywriting tekniikkaa:

Attention: Herätetään henkilön mielenkiinto tehokkaalla otsikolla ja kuvalla.

Interest: Kerrotaan mainostettavan tuotteen tai palvelun hyödyt, joka herättää kiinnostuksen.

Desire: Herätetään halu tietää lisää tai hankkia kyseinen tuote antamalla tuotteelle esimerkiksi alennus.

Action: Annetaan selkeä CTA (call to action), mitä henkilön odotetaan seuraavaksi tekevän.

Facebook tuo koko ajan uusia ominaisuuksia mainoksiin ja niiden hallintaan. Eräs mielenkiintoinen varsin uusi ominaisuus on dynamic creative, joka tarkoittaa, että mainokseen määritellään heti alussa useita eri otsikoita, mainostekstejä ja esimerkiksi kuvia, jos kyseessä on kuvamainos.

Samaan mainokseen siis määritellään vaikkapa viisi erilaista copy vaihtoehtoa. Facebook näyttää kohdeyleisölle erilaisia variaatioita näistä vaihtoehdoista ja se osaa löytää niistä kaikkein toimivimman kombinaation.

Kun kaikkein paras kombinaation on näin löydetty niin voidaan jatkaa pelkästään sen esittämistä kohdeyleisölle.

Miten Facebook mainosten kohdentaminen toimii?

Facebookilla on käyttäjistään valtava määrä tietoa ja siihen perustuu Facebookin erinomaisen mainosten kohdentamisvaihtoehdot.

 Kohdentamista voidaan periaatteessa tehdä kahdella eri strategialla, joko niin, että koetetaan määritellä mainosten kohdennus itse mahdollisimman tarkasti, jolloin lopputuloksena on pienehkö määrä ihmisiä, joiden kiinnostusten kohteet on määritelty erittäin tarkasti.

Toinen tapa on kohdentaa mainokset laajemmalle joukolle, joiden kiinnostuksen kohteita ei ole niin tarkkaan rajattu kuin edellisessä tapauksessa.

Tässä tapauksessa annetaan Facebookin löytää tästä joukosta ne henkilöt, jotka kaikkein todennäköisemmin reagoivat mainokseen ja suorittavat mainostajan haluamat toimenpiteet. Facebook tavallaan louhii relevanteimmat henkilöt suuremmasta joukosta.

Molemmilla strategioilla voidaan päästä erittäin hyviin tuloksiin, tämä on asia, joka tulee testata, kumpi toimii paremmin juuri kyseisessä tapauksessa.

Facebook mainosten skaalaus

Facebook-mainonta on pitkälti erilaisten asioiden testaamista kuten itse mainoscopyn, kohdentamisen ja sijoitteluiden osalta. Testaamisen lopputulemana aina saadaan selville, mikä kombinaatio tuottaa kaikkein parhaimmat tulokset halvimpaan hintaan.

Kun voittaja on löydetty, voidaan mainosta skaalata ylöspäin eli mainoksen budjettia nostetaan halutulla tavalla, jotta mainosta näytetään suuremmalle joukolle ihmisiä.

Mikäli haluat oppia Facebook-mainontaa, voin suositella Udemyssä olevaa edullista Facebook Marketing Mastery verkkokurssia.Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur and digital marketing expert from Finland with over 25 years of industry experience. He wants to help people achieve their goals and dreams through his knowledge and advice. Read more about Jussi in his story.

You may also like

11 Best Guest Posting Services

11 Best Guest Posting Services
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Download FREE ebook

Would you like to..?

  • Make money online
  • Generate passive income from home
  • Have more freedom
  • Quit your 9-to-5 job
  • Make money while you sleep