Facebook-mainonta hinta

Facebook mainonta hinta

Last Updated on November 9, 2022 by Jussi Hyvarinen

Mitä Facebook-mainostaminen maksaa?

Yksiselitteistä vastausta on mahdoton antaa, se nimittäin riippuu - monesta eri tekijästä.

Yksi vastaus on, että Facebook-mainonta maksaa niin paljon kuin sille määritellään budjettia. Jos haluat käyttää 50€ Facebook-mainoksiin viikossa voit tehdä sen mutta Facebookilta ei ole temppu eikä mikään myös kuluttaa 5.000€ viikossa Zuckerbergin taskuun.

Ensimmäinen huomioitava asia on siis mainosten budjetti.

Toinen komponentti Facebook-mainosten hinnassa on miten tehokkaasti budjetti kulutetaan eli mitä sillä rahalla saadaan. Facebook yrittää optimoida mainosta niin, että mainostaja saa mahdollisimman paljon tavoitteen mukaisia tuloksia mainoksen budjetilla.

Facebookin algoritmi on kehittynyt jatkuvasti ja usein on jopa niin, että parempia tuloksia saadaan kun kohdennetaan mainos laajemmalle yleisölle ja annetaan Facebookin itse optimoida kenelle mainosta näytetään.

Facebook näyttää jo mainosta tehtäessä arvion, millaisia tuloksia sillä tullaan todennäköisesti saavuttamaan.

Facebook mainoksen tulokset

Facebook osaa näyttää arvion mainoksen tuloksista.

Facebook-mainonnan hinta vaihtelee myös maittain. Oheisessa kuvassa on keskimääräiset mainosten klikkihinnat tiettyjen maiden osalta. Suomen klikkihinnat ovat jonkin verran halvempia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Facebook klikkihinnat 2017

Facebook-mainonta hinta. Lähde: AdEspresso 

Facebook-mainonnan hinta vs. tavoite

Jokaisella Facebook-mainoksella on jokin tavoite. Tavoite voi olla esimerkiksi liikenteen ajaminen nettisivuille, tilauksen tekeminen verkkokaupasta tai vaikkapa videon katsominen.

Facebook-mainoksen hinta riippuu paljon tavoitteesta. Toiset tavoitteet ovat selvästi kalliimpia kuin toiset. Tässä eri Facebook-mainosten tavoitteet tyypillisesti halvimmasta kalleimpaan:

 1. Brand awareness
 2. Reach
 3. Store visits
 4. Video views
 5. Post engagement
 6. Traffic (link clicks)
 7. Lead generation
 8. Conversions
 9. Product catalog sales

Facebook-mainokset perustuvat huutokauppaan eli mainostajat kilpailevat toisiaan vastaan ja mainospaikan saa se, joka voittaa huutokaupan tietyllä ajanhetkellä.

Kenen mainos voittaa huutokaupan riippuu monesta eri tekijästä kuten mainoksen budjetista, kohdentamisesta ja itse mainoscopystä. 

Facebook ei ratkaise kuitenkaan mainoksen näyttämistä pelkän hinnan perusteella koska Facebook haluaa käyttäjilleen mahdollisimman hyvää käyttökokemusta.

Niiden mainosten hinta nousee, jotka saavat käyttäjiltä huonon vastaanoton ja päinvastoin hyvän vastaanoton saaneiden mainosten yksikkökustannus laskee ja mainoksen tavoitettavuus nousee.

Mainoksella on tälle oma metriikkansa, se on relevance score, mitä suurempi arvo on (1-10) niin sitä paremmin mainos otetaan kohdeyleisössä vastaan ja sitä pienempi yksikkökustannus mainoksella on.

Facebook-mainonnan hinta ja testaaminen

Facebook-mainonnan kustannusten laskemiseksi tarvitaan testaamista. Eri kohderyhmät (audience) tuottavat aina erilaisia tuloksia, aina löytyy sellainen kohderyhmä, jonka hinta on kaikkein alhaisin.

Lisäksi mainoksissa tulee testata itse mainoscopya eli toisella tavalla muotoiltu mainoksen teksti tai toisenlainen kuva tuottaa paremman tuloksen ja niin edelleen.

Myös eri mainossijoittelut (placement) tuottavat erilaisia tuloksia, joillekin yleisöille Instagram-mainokset voivat toimia paremmin kuin Facebook feed-mainokset.

Tärkeimmät testattavat asiat Facebook-mainonnassa siuis ovat: mainosten kohderyhmät, mainossijoittelut ja itse mainokset.

Investointi vai kustannus?

Monet ihmiset näkevät Facebook-mainonnan pelkkänä kustannuksena - onko se sitä kuitenkaan oikeasti?

Mielestäni Facebook-mainontaa tulee ajatella markkinointi-investointina ennemminkin kuin pelkkänä kustannuksena. Mainonta voi maksaa tietysti itsensä takaisin (korkojen kera) jollakin aikavälillä.

Esimerkki

Kalle myy nettisivuillaan verkkokurssia, jonka hinta on 97€. Hänen Facebook-mainoksen konversiokustannuksensa ei saa ylittää tuotteen hintaa, jotta mainonta olisi kannattavaa. Tietysti mitä alhaisempi konversiokustannus niin sitä parempi on mainoksen tuotto.

Jos ajatellaan, että konversion hinta on 30€, niin Kallelle jää mainostamisen jälkeen käteen 97€-30€ = 67€ (tässä ei huomioida muita kustannuksia).

Jos Kalle sijoittaa käteen jäävät rahat edelleen mainontaan niin hän saa kaksi konversiota 67€:lla, mikä on myynneissä 194€, joiden mainoskustannukset siis olivat 60€. Käteen jää tällöin 194€-60€ = 134€, joka voidaan sijoittaa edelleen mainostamiseen.

Esimerkin mukaisen mainoksen sijoitetun pääoman tuotto on varsin huimat 223%.

Voit laskea mainoksesi sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI = Return of Investment) alla olevalla laskurilla:

Yhteenveto

Facebook-mainoksen hintaan vaikuttavat hyvin monet eri tekijät kuten kohdennus, sijoittelut, mainokset tekstit ja kuvat (videot). Yksiselitteistä vastausta on siis mahdoton antaa.

Hintaa voidaan kuitenkin saada alas testaamalla mainoksen eri elementtejä, kunnes löydetään parhaiten toimiva kombinaatio. 

Yleisesti ottaen Facebook-mainonnan keskihinta on kuitenkin varsin alhainen verrattuna muihin medioihin ja se yhdessä monipuolisten kohdennusmahdollisuuksien kanssa tekee Facebook-mainonnasta erittäin varteenotettavan vaihtoehdon, jota ei kannata olla hyödyntämättä.

Mikäli haluat oppia Facebook-mainontaa, voin suositella Udemyssä olevaa edullista Facebook Marketing Mastery verkkokurssia.
Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur from Finland who has over 25 years of industry experience. With his expertise in digital marketing, he is committed to helping others achieve their goals and aspirations.

Join Jussi on his journey and discover how his guidance can help you achieve your own dreams. Get inspired by Jussi's story today!

You may also like

How to Make Money Saying at Home

How to Make Money Saying at Home
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Download FREE ebook

Would you like to..?

 • Make money online
 • Generate passive income from home
 • Have more freedom
 • Quit your 9-to-5 job
 • Make money while you sleep