Arvonlisävero

arvonlisävero yrityksille

Last Updated on June 7, 2022 by Jussi Hyvarinen

Arvonlisävero yrityksessä rautalangasta

Kerron tässä blogissa selkokielellä mikä on arvonlisävero ja miten arvonlisäverotus toimii yrityksissä. Näistä tiedoista on hyötyä, mikäli olet harkitsemassa oman yrityksen perustamista tai tarvitset arvonlisäverosta muuten vain lisätietoa.  

Olen yrittänyt kiteyttää tämän asian selkokielellä niin, että alv vero olisi helppo ymmärtää ja omaksua. Monilla ns. asiantuntijatahoilla kun tuntuu olevan vaikeuksia selittää jokin asia ilman monimutkaista jargonia. 

Arvonlisäverovelvollisuus

Jos toimit suomessa yrittäjänä, niin olet yleensä arvonlisäverovelvollinen ja arvonlisäverosta säädetyt lait ja määräykset koskevat tällöin sinua. Arvonlisävero on tässä esitetty osakeyhtiön näkökulmasta.

Arvonlisäverokannat

Arvonlisäveron määrä riippuu siitä, mihin verokantaan tuote tai palvelu kuuluu eli kuinka iso arvonlisäveroprosentti sille on määritelty. Yleinen arvonlisäverokanta suomessa on 24%.

Oheisessa taulukossa näkyvät Suomessa käytettävät eri alv kannat eli alv prosentit riippuen tuotteesta ja palvelusta:

KUVAUS

VEROPROSENTTI

Yleinen verokanta

24 %

Elintarvikkeet,
ravintola- ja ateriapalvelut, eläinten rehut
(ei sisällä seuraavia: eläimet, juomavesi, alkoholijuomat ja
tupakka)

14 %

Lääkkeet,
kirjat, henkilökuljetukset, liikuntapalvelut, majoituspalvelut, pääsyliput
(urheilu-, sirkus- ja kulttuuritapahtumat, huvipuistot, elokuvat),
TV-lupamaksu (YLE), vähintään 1 kk sanoma- tai aikakausilehtitilausmyynti

10 %

Sairaanhoito-,
lääkärinhoito- ja hammashoitopalvelut, sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan
palvelut, arpajaiset ja rahapelit, esiintyvien taiteilijoiden palkkiot,
kiinteistöjen ja rakennusmaan myynti, hautauspalvelut (julkiset), rahoitus-
ja vakuutuspalvelut (pois lukien tallelokerovuokraus ja neuvontapalvelut),
kouluopetus, yliopisto-opetus, ammattikoulutus.

0 %

Arvonlisäveron laskeminen

Alv laskeminen tapahtuu tuotteen tai palvelun verottomasta hinnasta eli niin, että arvonlisävero lisätään verottoman hinnan päälle. Arvonlisäverollinen hinta lasketaan seuraavalla tavalla (alv laskukaava):

Veroton
hinta * alv-prosentti = verollinen hinta.

Esimerkkinä jos alv-veroprosentti on 24% ja
veroton eli alviton hinta on vaikkapa 200€ niin verollinen hinta lasketaan:

200 * 1,24 = 248€

vastaavasti veroton hinta saadaan seuraavasti:

Verollinen
hinta / alv-prosentti = veroton hinta

Esimerkkinä jos alv-veroprosentti on 24% ja verollinen hinta on 248€ niin veroton hinta lasketaan:

248 / 1,24 = 200€

Netistä löytyy myös valmiita arvonlisäverolaskureita.

Arvonlisäveroilmoitus

Yritysten pitää ilmoittaa arvolisäverot verottajalle verotuskauden määräämin väliajoin eli tehdä kausiveroilmoitus. Verokausi on yleensä kalenterikuukausi.

Jos yrityksen liikevaihto on kuitenkin alle 30.000€ vuodessa niin arvonlisäveroon voi hakea kalenterivuoden mittaista verokautta. Jos liikevaihto on alle 100.000€ vuodessa niin voi hakea neljännesvuoden mittaista verokautta. 

Jos yrityksen liikevaihto jää vuodessa alle 10.000€, niin yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen eli sitä ei tarvitse maksaa.

Arvonlisäveron maksupäivä

Verottajalla on valmiiksi määritelty kalenteri, jolloin yrityksen pitää tilittää arvonlisäverot verottajalle, se voi olla esimerkiksi verokauden seuraavan kalenterikuukauden 12. päivä. Tätä verojen tilittämistä verottaja kutsuu nimellä oma-aloitteisten verojen kausiveroilmoitukseksi.

Arvonlisävero on siis eräs oma-aloitteisista veroista, tämä termi yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että yrittäjä (kirjanpitäjä) itse laskee tilitettävän/palautettavan arvonlisäveron määrän.

Arvonlisäveroilmoitus ja alv maksaminen

Yritykset maksavat verottajalle oman yrityksen myynneistä kertyneet arvonlisäverot joka verokausi. Arvonlisävero on rahaa, joka ei kuulu yritykselle vaan se kiertää yrityksen kautta ja se tilitetään verottajalle.

Yritystoiminnassa saat myynneistä paitsi tuotteen hinnan, myös asiakkaittesi maksamat arvonlisäverot tilillesi. Jos olet myynyt tuotteita tai palveluja kuukaudessa esimerkiksi 8000 eurolla (veroton hinta) niin saat myynneistä itsellesi rahaa 9.920€ (alv 24%).

Arvonlisäveron määrä on siis tällöin 1.920€. Tuota rahaa et kuitenkaan saa pitää, vaan se pitää tilittää edelleen verottajalle. Tämä siis tapahtuu yritystoiminnassa yleensä kalenterikuukausittain.

Jos olet kuitenkin ostanut saman kalenterikuukauden aikana yrityksellesi tuotteita tai palveluja, jotka ovat arvonlisäveron piirissä (yleensä tietysti ovat) niin voit vähentää ne arvonlisäverot, jotka olet itse maksanut.

Vähennystä ei voi kuitenkaan tehdä, jos tuotteet tai palvelut on hankittu yrittäjän tai henkilökunnan yksityiskäyttöön. Jos olet hankkinut yrityksellesi työkäyttöön esimerkiksi uuden kannettavan niin sen arvonlisäverot voidaan vähentää em. tavalla.

Esimerkkinä jos olet hankkinut tuotteita tai palveluja 3.000€ eurolla, näiden arvonlisäverollinen hinta siis olisi 3.720€. Nyt voit siis vähentää 720€ saamastasi 1.920 eurosta eli maksamasi arvonlisävero on tällöin: 1.920€ – 720€ = 1.200€

eli joudut maksamaan tässä tapauksessa verottajalle ainoastaan 1.200€.

Arvonlisäverosta siis voidaan tehdä vähennys kuvatulla tavalla. Jos vähennysoikeutta ei olisi, niin arvonlisäverot kertautuisivat joka portaalla ja loppuasiakkaan maksama hinta tuotteesta tai palvelusta olisi paljon korkeampi.

Ajatellaan seuraavaa esimerkkiä: 

Ruokamarketin kauppias ostaa tukusta tuotteita, jotka se myy edelleen. Tukku lisää omiin hintoihinsa arvonlisäveron.

Jos tukusta ostava ruokakauppias ei saisi vähentää arvonlisäveroa omista ostoistaan niin silloin ruokakauppiaan myyntihinnassa kuluttaja-asiakkaille olisi jo lähtökohtaisesti arvonlisävero mukana.

Tämä siitä syystä, että koska kauppias maksoi tuotteesta alvillisen hinnan niin hän ei varmaankaan halua myydä sitä halvemmalla kuin mitä on itse maksanut eli loppuasiakas maksaisi arvonlisäveron tällöin käytännössä tuplana.

Arvonlisäveron palautus

Jos verokaudenaikana ostoista maksamasi arvonlisävero ylittää myynneistä saamasi arvonlisäverot, tällöin saat verottajalta arvonlisäverosta tuon ylityksen verran palautusta.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta arvonlisäverosta, jos tilikauden liikevaihto ilman arvonlisäveron osuutta on alle 30.000€ niin voit saada alarajahuojennuksen.

Verohallinnon nettisivuilla on lisätietoa arvonlisäveron alarajahuojennuksesta. Tämän sanahirviön pointtina on kuitenkin on, että jos liikevaihto on vähemmän kuin 30 tuhatta niin maksat vähemmän arvonlisäveroa.

Arvonlisävero ulkomaankaupassa

Yrityksen on myös selvitettävä, aiheuttaako ulkomaankauppa arvonlisäverovelvoitteita ulkomailla. Yrityksellä voi olla velvollisuus rekisteröityä alv-velvolliseksi myös muualla kuin Suomessa.

EU-alueella yritysten välinen toiminta on yleensä arvonlisäverotonta. Englanniksi arvonlisävero on VAT eli Value Added Tax.

Amazon-liiketoiminta on myös Suomen arvonlisäverokäytäntöjen ulkopuolella silloin, kun myydään EU:n ulkopuolelta hankittuja tuotteita ja ne toimitetaan Yhdysvaltojen markkinoille ilman, että ne käyvät EU:n rajojen sisäpuolella.

Yhdysvaltojen markkinoilla myytäviin tuotteisiin kuitenkin sovelletaan USA:n sales tax verotusta.

Sales taxin ymmärtäminen ja siitä huolehtiminen on tärkeää kaikille verkkokauppialle, jotka myyvät tuotteitaan Yhdysvaltojen markkinoilla.


Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur from Finland who has over 25 years of industry experience. With his expertise in digital marketing, he is committed to helping others achieve their goals and aspirations.

Join Jussi on his journey and discover how his guidance can help you achieve your own dreams. Get inspired by Jussi's story today!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Let AI Make The Perfect Business Plan For You!

✅ Based on Your: GOALS, SKILLS, INTERESTS AND BUDGET
✅ Takes Only: 60 SECONDS