Amazon vuonna 2019, osa 2

amazon fba

Last Updated on May 29, 2022 by Jussi Hyvarinen

Tämä postaus on jatkoa osalle yksi Amazon ennustuksia vuodelle 2019. Viral Launch haastatteli useita Amazon huippumyyjiä, jotka kertoivat heidän mielestään tärkeimmät asiat, joita vuosi 2019 tuo tullessaan Amazoniin. Kaikki myyjät, joita haastateltiin tekevät liikevaihtoa vähintään useita miljoonia Amazonissa joka vuosi.

Tällä kertaa haastateltavina olivat mm. Ryan Moran, Liran Hirschkorn, Anthony Bui-Tran ja Leo Sgovio. Tässä ovat haastattelujen parhaat palat.

Huippumyyjien ennustukset vuodelle 2019

Ryan Moran

 1. Mikrobrändit tulevat olemaan tärkeä asia miten erottaudutaan kilpailussa. Koska kilpailu on kovaa pitää erikoistua vielä spesifimpään osa-alueeseen (niche). Tällä tavalla on helpompi pitää tuotot korkeampina, nousta keyword rankingeissa ja ylipäänsä ottaa oma osuus markkinasta.
 2. Yleisön rakentamisen tärkeys oman hyvin spesifin nichen ympärille. Jos brändi on hyvin erikoistunut niin silloin voi rakentaa omaa fanikuntaa sen ympärille. Tällä tavalla rakennetaan ryhmä, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien tuotteiden julkistuksessa saaden fanit ostamaan täysihintaisia tuotteita.
 3. Suuret brändit tulevat mukautumaan ja olemaan läsnä Amazonissa ja oppivat ylipäänsä online-myynnin paremmin.

Tom Wang

 1. Kilpailu kovenee Amazonissa koska uusia myyjiä tulee koko ajan lisää.
 2. Ulkoisen liikenteen merkitys kuten Facebook ja Google mainonta tulee kasvamaan.
 3. Blackhat tekniikoiden käyttö vaikeutuu, koska Amazon kehittyy alustana paremmaksi ja pystyy huomaamaan väärinkäytökset. Tämä on hyvä asia myyjille, koska erityisesti Kiinalaiset myyjät ovat käyttäneet näitä laittomia keinoja. TW näkee, että ongelma pienenee tämän vuoden aikana. Hän näkee edelleen Amazonin parhaana online-bisnesmahdollisuutena 2019 koska yhä useampi ihminen ostaa Amazonista ja kasvu vaan jatkuu.

Liran Hirschkorn

 1. LH ennustaa, että Seller Central ja Vendor Central yhdistyvät yhdeksi myyjätyökaluksi, jonka nimi tulee mahdollisesti olemaan Vendor One. Tämä muutos tuo tullessaan entisille SC myyjille uusia työkaluja, jotka ovat olleet käytössä vain VS puolella kuten Vine. Lisäksi muutos estää Vendor Centralin väärinkäytöksiä, mitä on nähty erityisesti vuoden 2018 aikana.
 2. Uusia brändejä tulee Amazoniin, he haluavat hyödyntää Amazonin alustaa heidän omien verkkokauppojen sijaan koska konversiot Amazonissa ovat paljon paremmat. Lisäksi nämä brändit tulevat käyttämään rahaa mainostamiseen Amazonissa ja sitä kautta mainostamisen kustannukset tulevat kasvamaan.
 3. Amazon tulee antamaan enemmän dataa myyjien käyttöön mitä se on aikaisemmin pitänyt vain itsellään esimerkiksi antamalla myyjille tiedot, miten ulkopuolinen liikenne on konvertoi Amazon myyntejä.

Dima Kubrak

 1. Amazon tekee muutoksia alustaansa, joka estää kaikenlaisen manipuloinnin ja se on hyvä asia uusille myyjille.
 2. Monet myyjät alkavat käyttää yhä enemmän ulkopuolisia lähteitä ajaakseen liikennettä Amazoniin.
 3. Amazon antaa brändin omistajille uusia työkalua millä pystytään paremmin suojaamaan brändejä väärinkäytöksiltä.

Anthony Bui-Tran

 1. ABT ennustaa, että Amazon tulee tekemään muutoksia brand registryyn ja mainontaan, jotka ovat positiivisia private label myyjille. Brand registryyn hän odottaa muutoksia, joilla brändit pystyvät paremmin suojaamaan listauksiaan. Mainontaan hän ennustaa Amazonin kehittävän uusia sijoitteluja (placement), joka tulee kasvattamaan Amazonin mainostuloja mutta myös tarjoaa myyjille uusia mahdollisuuksia.
 2. Amazon tulee tiukentamaan uusien myyjätilien avausprosessia. Tämän takia ABT näkee, että myyjätileille saattaa syntyä pimeä markkina, josta tilejä voisi ostaa.
 3. ABT ennustaa, että Amazon muuttaa omaa arvostelupolitiikkaansa niin, että uusia tuotearvosteluja olisi helpompi saada.

Jamie Davidson

 1. Videon tärkeys. JD näkee, että ostajat ja Amazon haluaa ostajien päästä näkemään paremmin tuotetta käytännössä kuin pelkkien staattisten kuvien avulla on mahdollista. Tästä syystä myyjien pitää keskittyä videomateriaalien tekoon tuotelistauksilleen.
 2. Private label bisnes tulee kasvamaan edelleen Amazonissa 2019 ja hyvän brändin rakentaminen on ehdottoman tärkeää. Ne ajat ovat ohi, kun samanlaisiin tuotteisiin vaan lätkäistiin oma logo.
 3. Chatbotit merkitys Amazon liiketoiminnassa tulee kasvamaan. Niillä voidaan automatisoida esimerkiksi asiakaspalvelua ja hankkia arvosteluja. Vuosi 2019 tulee olemaan chatbottien hyödyntämisen vuosi Amazon bisneksessä.

Leo Sgovio

 1. LS ennustaa, että Amazon tulee tuomaan oman vastaavan mainosalustansa, jollainen nyt on Googlella (Google Ads).
 2. Influencer (vaikuttaja) markkinointi tulee olemaan hänen mielestä iso asia vuonna 2019, koska kilpailu on kasvanut ja myyjät tulevat solmimaan influencereiden kanssa sopimuksia, jossa he antavat osuuden Amazon bisneksen tuotoista influencereille sitä vastaan, että he markkinoivat brändin tuotteita.
 3. LS ennustaa tai pikemminkin toivoo, että Amazon attribution avattaisiin kaikille myyjille. Tällä hetkellä sitä vasta testataan eli se on beta-vaiheessa. Amazon attribution mahdollistaa Amazonin ulkopuolisten kanavien optimoinnin, koska sen avulla saadaan tietää, mikä ulkopuolinen liikenne konvertoi Amazon myyntejä. Amazon voisi tämän perusteella laskea omia fee-maksujaan niiltä asiakkailta, jotka myyjä on hankkinut Amazonin ulkopuolelta.

Nick Young

 1. NY ennustaa, että Amazon lanseeraa kannustimia, joilla uusia innovatiivisia brändejä houkutellaan myymään Amazonin alustalla. Tämä tukee Amazonin omia pitkän aikavälin tavoitteita, että kaikki mahdolliset ostot hankitaan Amazonista.
 2. Amazon tulee suosimaan sellaista liikennettä, joka tulee sosiaalisesta mediasta. Amazon näkee esimerkiksi Instagramin kilpailijana, koska Facebook kehittää sinne omaa shopping systeemiään. Tämän vuoksi sosiaalisesta mediasta tuleva liikenne on Amazonille erityisen arvokasta.

Brock Johnson

 1. Amazon on markkinapaikkana jo voittanut USA:ssa ja markkina on saturoitunut. Tämän takia Amazon tulee keskittymään myyjien laatuun, se potkii sellaisia myyjiä pois ketkä eivät noudata sääntöjä ja suosii sellaisia, jotka toimivat by the book. Amazonille kaikkein tärkeintä ovat heidän asiakkaansa ja asiakkaiden saama hyvä ostokokemus. Hän neuvoo myyjiä noudattamaan Amazonin sääntöjä ja ajattelemaan Amazon-bisnestä pitkällä aikajänteellä, eli kun toimii sääntöjen mukaisesti niin pitkällä tähtäimellä voittaa.
 2. Amazon mainonnan kustannukset tulevat kasvamaan. Vuodelle 2019 ennustetaan laskusuhdannetta ja se tarkoittaa, että monet isot brändit tulevat mukaan Amazoniin ha se taas nostaa PPC kustannuksia ja tekee lisää rahaa Amazonille. Nyt on oikea aika käyttää paukkuja omiin PPC kampnajoihin ja paaluttaa asemia Amazonissa.
 3. Amazonin b-to-b myynti on kaikkein nopeiten kasvava alue Amazonissa siellä on yrityksille loistavia mahdollisuuksia, koska tämä puoli on vielä lapsenkengissä.

Yhteenveto

Menestyminen Amazonissa vuonna 2019 edellyttää erottautumista kilpailijoista, hyvä brändäys ja erikoistuminen johonkin hyvin spesifiseen nicheen ovat avaintekijöitä. Brändit tulevat hyödyntämään yhä enenevässä määrin Amazonin ulkopuolista liikennettä markkinoinnissaan.


Kilpailun lisääntyminen ja uusien brändien tulo Amazoniin tulee nostamaan mainonnan kustannuksia, mutta ne brändit jotka erikoistuvat ja osaavat rakentaa loistavan brändin ja toimivat pitkäjänteisesti Amazonin sääntöjen mukaisesti tulevat voittamaan asiakkaat puolelleen ja menestymään.

Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur and digital marketing expert from Finland with over 25 years of industry experience. He wants to help people achieve their goals and dreams through his knowledge and advice. Read more about Jussi in his story.

You may also like

Quillbot Review (Free & Premium)

Quillbot Review (Free & Premium)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}