Amazon vuonna 2019, osa 1

amazon fba

Last Updated on June 7, 2022 by Jussi Hyvarinen

Näin uuden vuoden alussa on hyvä katsoa tulevaisuuteen ja yrittää katsoa mitä se tuo tullessaan nimenomaan Amazon-myynnin näkökulmasta. Viral Launch haastatteli useita Amazon huippumyyjiä ja kysyi heiltä miten he näkevät Amazonin vuonna 2019 ja mitä he ennustavat tälle vuodelle. Tämä blogi perustuu näiden haastattelujen antiin.  Olen poiminut tähän niiden parhaat palat.

Haastateltavina olivat mm. Kevin King, Ed Rosenberg, Kevin David, Danny McMillan ja Adi Singh.

Viral Launchin ennustukset vuodelle 2019

Katsotaan ensin, mitä Viral Launchin toimitusjohtaja Casey Gauss ennustaa vuodelle 2019.

 1. Suuret brandit oppivat hyödyntämään orgaanista rankingia: Suurien brandien strategia on perustunut mainostamiseen ja se on antanut kolmannen osapuolen myyjielle paremman mahdollisuuden hyödyntää orgaanista keyword rankingia. Suuret brandit eivät ole ymmärtäneet em. merkitystä mutta ovat tulossa tästä tietoisemmiksi.
 2. Mainonta Amazonissa tulee vähemmän kannattavaksi koska kilpailu kasvaa.
 3. Brandin rakentamisen merkitys Amazon ulkopuolelle tulee tärkeämmäksi ja yhä useammat tulevat tekemään sitä.
 4. Hyvin menestyvien myyjien ja brandien menestys tulee jatkumaan Amazonissa. Niillä, jotka ovat aloittaneet myynnin jo muutama vuosi sitten on etulyöntiasema, koska näillä brandeilla on vahva jalansija ja vahvat listaukset mm. paljon arvosteluja. Amazonissa tulee olemaan edelleen vuonna 2019 paljon mahdollisuuksia mutta menestystä on vaikeampi saavuttaa mutta samalla palkinto menestyksestä kasvaa koska yhä useammat ihmiset ostavat Amazonista.
 5. Vähemmän uusia myyjiä tulee markkinapaikalle. Vuonna 2018 perustettiin 1.2 miljoonaa uutta myyjätiliä mutta tänä vuonna paljon vähemmän koska vaatimustaso on kasvanut.
 6. Paljon uusia muutoksia arvosteluihin ja rankingiin. CG odottaa isoa systemaattista muutosta Amazonin arvostelusysteemiin, joka toisi asiaan selkeyttä. CG odottaa ja toivoo, että Amazon ottaisi käyttöön Linkedinista tutun tavan, jossa kaikki yli viidensadan arvostelun listaukset merkittäisiin 500+ tyyppisesti. Koska arvostelujen määrällä on erittäin suuri merkitys myynteihin niin tämä tasoittaisi pelikenttää.
 7. Facebookista odotetaan tulevan toiseksi suurin e-commerce alusta tulevaisuudessa.
 8. Muut Amazon markkinapaikat ovat kovassa nosteessa, koska uusien myyjien on helpompi menestyä niissä kuin US markkinapaikalla.
 9. Monet myyjät tulevat siirtymään Amazon FBA:sta kolmannen osapuolen fulfillment palveluihin kustannussyistä.

Huippumyyjien ennustukset vuodelle 2019

Adi Singh

 1. Amazonin toiminta oman markkinapaikan ulkopuolella tulee voimistumaan.
 2. Muiden Amazon markkinapaikkojen kuten Canada, EU ja Australia merkitys kasvaa ja siellä piilee paljon mahdollisuuksia myyjille. Ne ketkä jättävät tämän hyödyntämättä menettävät mahdollisuuksiaan.
 3. Amazon bisnesten myynti tulee rauhoittumaan tulevaisuudessa. Monien myyjien strategiana on luoda menestyvä liiketoiminta Amazonissa ja sitten tehdä exit ja myydä bisnes ostajille.

Ed Rosenberg

 1. Väärennettyjen Amazon myyjätilien perustaminen vaikeutuu uusien tunnistamiskeinojen kuten äänen myötä.
 2. eBay vahvistaa asemiaan Amazon numero yksi kilpailijana ehkä jopa fuusion Targetin tai Fedexin kautta.
 3. Amazonin omat brändit vahvistavat asemiaan markkinapaikoilla.

Kevin King

 1. Kevin King on sitä mieltä, että Amazon tarjoaa edelleen huikean paljon mahdollisuuksia aloittaa vuonna 2019, menestyminen ei vaan ole enää niin helppoa kuin se oli aikaisemmin jolloin vaan teetettiin oma logo tuotteeseen ja rikastuttiin ”yhdessä yössä”. Jos Amazon-myyntiä ajattelee ja kohtelee kuin oikeaa liiketoimintaa niin mahdollisuudet ovat edelleen loistavat. Monet myyjät ovat ajatelleet Amazonia kuitenkin virheellisesti nopeasti rikkaaksi menetelmänä ja sen vuoksi epäonnistuneet, koska he eivät ole panostaneet asiaan riittävällä tavalla.
 2. Vuonna 2019 pitää käyttää enemmän rahaa mainostamiseen ja rankingiin kuin aikaisemmin jotta Amazonissa voi saavuttaa hyvän aseman. Suuret brändit tulevat käyttämään mainostamiseen paljon rahaa ja Amazonin omat brändit ovat vahvoilla mutta mahdollisuuksia löytyy paljon erityisesti kalliimmista hintaluokista, joissa ei tarvitse myydä kuin muutama kappale päivässä.
 3. Kolmas asia, mitä KK ennustaa tapahtuvaksi on seller central ja vendor central tilin yhdistämisen yhdeksi tilityypiksi. Tämä olisi hyvä asia, koska tällä hetkellä vendor tilejä käytetään paljon erityisesti kiinalaisten myyjien toimesta muiden myyjien listauksien sotkemiseen. Toisaalta KK näkee, että yhdistäminen toisi todennäköisesti tullessaan myös sen, että päivitykset tuotelistauksiin vaatisivat aina Amazonin erillistä hyväksyntää ja pakottaisin toimimaan sääntöjen mukaisesti. KK näkee myös kasvavia mahdollisuuksia muilla kuin US markkinapaikalla.

John Lawson

 1. Muiden maiden kuin Kiinan merkitys tulee kasvamaan kun hankitaan tuotteita Amazoniin.
 2. Talouden pieneneminen vuonna 2019 ja kuluttajien ostokäyttäytyminen saattaa muuttua niin, ettei ostopäätöksiä tehdä niin helpolla.
 3. Amazon kasvaa jatkuvasti ja markkinaosuus on jo yli 50% koko verkkokauppamarkkinasta.

Kevin David

 1. Kevin David pitää tärkeänä, että tuotehakua pystytään tekemään luovasti, mikä tarkoittaa sitä, että koska monet tekevät tuotehakua samoilla parametreilla niin se tietää sitä, että liian monet hankkivat täsmälleen samoja tuotteita.
 2. Toinen asia mitä KD peräänkuuluttaa ovat muut nettibisneksen mahdollisuudet kuin Amazon kuten Shopify, sähköpostimarkkinointi ja Facebook-mainonta.

Danny Mcmillan

 1. Danny Macmillan ennustaa, että blackhat menetelmät tulevat vielä lisääntymään ennen kuin ne saadaan kuriin ja Amazon saa tilanteen korjattua. Amazon tulee puuttumaan tilanteeseen erilaisin tavoin, koska se ei halua menettää luottamusta omaan alustaansa.
 2. DM ei näe, että Amazonille olisi tulossa kilpailijaa joka voisi pärjätä Amazonille.
 3. DM ennustaa, että Amazonin tulee kehittämään omaa mainonnan järjestelmäänsä ja lisäämään sinne uusia toiminnallisuuksia kuten paikkatietopohjaisen kohdentamisen.

Kevin Pasco & Jeremy Sherk

 1. Kevin Pasco ja Jeremy Sherk näkevät että uusien private label brändien määrä tulee kasvamaan merkittävästi ja peräänkuuluttavat hyvän bränditarinan rakentamista, joka erottaa sen kilpailijoista.
 2. KP ja JS näkevät, että Amazon tulee tekemään muutoksia omaan arvostelusysteemiinsä, koska nykyinen systeemi suosii liikaa niitä brändejä, joilla on suuret määrät arvosteluja. He uskovat, että Amazon tulee tekemään muutoksia, koska Amazon haluaa että kuluttajilla on mahdollisuus tehdä valintoja. He uskovat, että Amazon muuttaisi arvostelusysteemiään niin, että listauksilla esimerkiksi näytettäisiin vain arvostelut viimeisen vuoden ajalta.
 3. Brändeillä tulee olla yleisö Amazonin ulkopuolella, jotta tuotejulkistuksia voidaan tehdä ja saavuttaa sellainen asema Amazonissa, jossa orgaaninen myynti on mahdollista. Tämä liittyy kohtaan yksi eli brändeillä on tulee olla hyvä tarina jotta tähän voidaan päästä.

Franky Farina

 1. Amazon tuo lisää rajoituksia, miten myyjät saavat asiakastietoa käyttöönsä ja miten he voivat kommunikoida asiakkaiden kanssa.
 2. Amazon nostaa fee maksujaan se siirtää myyjiä käyttämään kolmannen osapuolen fulfillment palveluja Amazonin FBA sijasta.
 3. Voittomarginaalit tulevat pienentymään, koska mainontaan menee enemmän rahaa, fee maksut kallistyvat jne. Tämä tuo toisaalta lisää mahdollisuuksia myyjille, jotka ottavat Amazon bisneksen tosissaan ja monet harrastelijat lähtevät pois markkinapaikalta.

Yhteenveto

Amazon myynti on tulossa vaikeammaksi ja rahamäärä joka tarvitsee investoida aloittamiseen kasvaa. Toisaalta myös uusien myyjien määrän uskotaan vähenevän ja sitä kautta kilpailunkin. Brändin ja sen rakentamisen merkitys Amazonin ulkopuolelle kasvaa, jotta hyviä asemia kilpailussa voidaan saavuttaa. 


Mahdollisuudet nähdään kuitenkin edelleen hyvinä, jos Amazon bisnestä kohdellaan kuten oikeaa bisnestä ja sitä tehdään pitkäjänteisesti.

Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur and digital marketing expert from Finland with over 25 years of industry experience. He wants to help people achieve their goals and dreams through his knowledge and advice. Read more about Jussi in his story.

You may also like

Quillbot Review (Free & Premium)

Quillbot Review (Free & Premium)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}