Amazon tuotehaku – vältä näitä virheitä!

Amazon virheet tuotehaku

Last Updated on September 21, 2022 by Jussi Hyvarinen

Kilpailu Amazonissa on kovaa varsinkin USA:n markkinapaikalla.

Niillä, jotka aloittivat 3-5 vuotta sitten on ollut paljon helpompaa saavuttaa hyvä asema Amazonissa kuin niillä, jotka aloittavat 2018. Amazonissa on kuitenkin valtavasti tuotemahdollisuuksia sekä kysyntää ja se tarjoaa edelleen paljon mahdollisuuksia myös aloittaville myyjille. 

Tuotehaku on kuitenkin krittinen elementti jotta voit saavuttaa hyviä tuloksia. Välttämällä seuraavia virheitä tuotehaussa sinun on mahdollista menestyä vaikka olisit juuri aloittanut oman Amazon liiketoimintasi.

Valitaan liian kilpailtu tuote

Yleinen virhe aloittelijalle on valita tuote, jolla on liian kova kilpailu. Tällöin voi olla erittäin vaikeaa saavuttaa omalla tuotteellaan sellainen asema keyword rankingissä, että tuote myisi hyvin ja voitollisesti.

Usein aloitetaan vielä melko pienellä budjetilla, mutta kuitenkin saatetaan tähdätään alusta asti liian isoa kalaa, jolloin tulos voi jäädä melko vaatimattomaksi.

Tällöin käy helposti niin, että mainonta vie kaikki myynneistä tulevat varat ja mainosten ACOS:ia ei saada laskettua kannattavalle tasolle.

Valitaan tuote, jolla ei ole riittävästi kysyntää Amazonissa

Myyjä voi olla innoissaan omasta tuotteestaan tai sitten hän on ehkä myynyt tuotetta jo muissa kanavissa ja sen jälkeen sillä yritetään Amazonin valloitusta. 

Tällöin voi jäädä liian pienelle huomiolle se seikka, että onko tuotteelle ylipäänsä kysyntää Amazonissa. Jos kysyntää ei ole niin kukaan ei osta tuotetta vaikka se olisi muuten kuinka erinomainen.

Kysyntää on myös vaikea luoda, jos sitä ei ole Amazonissa entuudestaan. On erittäin tärkeää selvittää, kuinka paljon tuotteella on kysyntää.

Jos kysyntää ei ole niin silloin tuotetta ei kannata laittaa myyntiin Amazoniin. Tuote voi myös olla ns. brand driven, mikä tarkoittaa, että yksi tai useampi iso brandi vie lähes kaikki myynnit, jolloin pienillä toimijoilla ei ole mahdollisuutta merkittäviin myyntimääriin.

Ei selvitetä kunnolla, onko tuote patentoitu

Joskus voi käydä niin, että tuotteella, jonka laitat myyntiin on patentti, joka estää tuotteen myynnin kokonaan. Tämä on todella ikävä tilanne ja siihen et halua joutua.

Tämän takia on erittäin tärkeää selvittää tuotehakuvaiheessa myös tuotteen patenttitilanne. Googlella on oma patenttisivustonsa, josta tilannetta voi selvittää. 

Patentteja on olemassa USA:ssa kahdenlaisia, desing ja utility patentteja. Desing patentti suojaa tuotteen ulkonäköä kun taas utility patentti suojaa tuotteen toimintatapaa.

Patenttitutkimus on olennainen osa tuotteen analysointiprosessia.

Valitaan liian monimutkainen tuote

Ensimmäisen tuotteen osalta on hyvä välttää tuotteita, joissa on turhaa monimutkaisuutta ja potentiaalisesti riski huonoille asiakaspalautteille. Alussa kannattaa välttää esimerkiksi tuotteita:

  • jotka toimivat sähköllä
  • joissa on iso vikaantumisriski
  • joissa on eri kokoja
  • joissa on eri värejä tai muita variaatioita

Ei kiinnitetä riittävästi huomioita tuotteen laatuun

Kaikkein tärkeintä on, että tuote on laadukas. Tätä asiaa ei voi korostaa liikaa, jos onnistut löytämään niin laadukkaan tuotteen, jota kilpailijoilla ei ole niin silloin eväät tuotteen menestykseen ovat olemassa edellyttäen, että kaikki em. asiat ovat kunnossa.

Kun tuote on laadukas, myös viiden tähden arvostelujen saaminen on silloin helpompaa. Jotta Amazonissa voi menestyä vuonna 2018 ja sen jälkeen, pitää löytää oikeasti laadukkaita tuotteita, jotka erottuvat massasta.

Ne ajat alkavat olla ohi Amazonissa, että etsitään samanlainen tuote kun kaikilla muillakin on ja lätkäistään tuotteeseen oma logo ja laitetaan myyntiin. Se ei ole enää jatkossa malli, jolla tullaan menestymään Amazonissa.

Aloittavalla myyjällä voi myös olla liian kiire saada tuote myyntiin ja tuotteen analysointi eri näkökulmista jää liian vähälle huomiolle, jolloin jatkossa voi seurata ikäviä yllätyksiä monessa muodossa.

Amazon tuotehaku on ehdottomasti yksi merkittävimmistä asioista, jonka seurauksena tuote joko feilaa tai breikkaa Amazonissa.

Oikean tuotteen valinnalla on siis ratkaisevan tärkeä merkitys miten tuotteesi tulee myymään ja menestymään Amazonissa.

Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur and digital marketing expert from Finland with over 25 years of industry experience. He wants to help people achieve their goals and dreams through his knowledge and advice. Read more about Jussi in his story.

You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Download FREE ebook

Would you like to..?

  • Make money online
  • Generate passive income from home
  • Have more freedom
  • Quit your 9-to-5 job
  • Make money while you sleep