Mitä tehdä, jos Amazon sulkee myyntitilisi tai tuotelistauksesi?

amazon myyntitili suljettu

Last Updated on January 4, 2019 by Jussi Hyvarinen

Mitä tehdä, jos Amazon myyntili tai tuotelistaus on suljettu?

Amazonin yksi keskeisimpiä periaatteita on, että asiakas on kingi. Amazon kutsuu sitä itse ”customer obsession” termillä. Amazon on pitkäjänteisesti työskennellyt tämän periaatteen mukaisesti ja siitä syystä Amazonista on tullut eräs luotetuimmista brändeistä koko maailmassa. Tämän vuoksi Amazon asettaa myös FBA- ja FBM-myyjille erittäin tiukat vaatimukset. Tämä ilmenee esimerkiksi, miten Amazon suhtautuu erilaisiin syytöksiin tuotelistauksesi ja myyntitilisi suhteen.

Amazon voi sulkea joko tuotelistauksen, niin ettei tuotetta pysty enää myymään tai pahemmassa tapauksessa koko myyntitilin useista erilaisista syistä. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi liian suuri palautusprosentti, jolloin tuotelistaus suljetaan automaattisesti tai muiden myyjien taholta tullut ”copyright infringement” syytös. Muita syitä tuotelistauksen sulkemiseen tai jopa koko myyntitilin sulkemiseen voivat olla esimerkiksi inauthentic product syytökset, safety asiat tuotteessa, used sold as new syytökset tai review manipulation syytökset.

Jos Amazon laittaa tuotelistauksesi kiinni liian suuren tuotepalautusprosentin vuoksi, niin tilanne on onneksi helppo korjata. Tällöin saat seller centraliin ilmoituksen asiasta, josta on linkki lomakkeeseen, jossa voit ilmoittaa korjaavat toimenpiteet. Niitä voi esimerkiksi olla, että muutat listauksen tekstejä ja/tai kuvia niin, että asiakas ei saa väärää kuvaa tuotteen ominaisuuksista, voit ilmoittaa, että teet tuotteeseesi parannuksia jne. Kun olet täyttänyt lomakkeen niin saat yleensä aktivoitua listauksen takaisin saman tien. Ylipäänsä tuotelistauksen sulkeminen on yleensä helpompi hoitaa korjaamalla asia, mistä syytös johtuu ja osoittamalla Amazonille, että asia on korjattu ja että se ei tule toistumaan.

Copyright infringement syytökset

Copyright infringement syytöksiä nousee säännöllisesti esiin toimittaessa Amazonissa. Nämä voivat liittyä esimerkiksi tavaramerkkiin, tuotepakkaukseen (trade dress), patentteihin tai muuten listauksessa oleviin asioihin kuten kuviin.

Jos saat Amazonin kautta copyright infringement syytöksen, jonka yleensä joku toinen myyjä on sinua vastaan tehnyt, on kyseessä vakavampi asia vaikkei syytöksellä olisi edes perusteita (niin kuin usein ei edes ole asian laita). Amazon suojelee omaa asemaansa näiltä syytöksiltä niin, että he sulkevat joko tuotelistauksen tai koko myyntitilin saman tien, kun tällainen syytös tulee ilmi. Amazon siis estää sulkemisella sen, että heitä itseään ei esimerkiksi haasteta oikeuteen asiasta.

Copyright infringement syytökset ovat vakavia asioita siinä mielessä, että ne ovat aina oikeusasioita. Pääsääntö onkin, että jos sinua syytetään tällaisesta rikkomuksesta, niin tarvitset kokeneen lakimiehen apua, jolla on kokemusta Amazoniin liittyvistä copyright infringement asioista. Lakimiehen tehtävänä on laatia vastine, jonka tarkoituksena on, että syytöksen tekijä vetää pois syytöksensä.

Ohessa erään amerikkalaisen lakifirman yhteystiedot, josta voi saada apua jos Amazon myyntitili tai tuotelistaus on suljettu.

https://egrowthpartners.com/

Ohessa kaksi kirjaa, jotka suosittelen hankkimaan, jos Amazon on syystä tai toisesta jäädyttänyt myyntioikeutesi.

Kirjoissa esitetään kaikki tyypillisimmät tapaukset, joita Amazon bisneksessä voi tapahtua ja miten niistä tulee kommunikoida ja vastata Amazonille, jotta myyntioikeudet voidaan saada takaisin.

CJ Rosembaum: Your Guide to Amazon Suspensions: 2017-2018 Edition

Cynthia G. Stine: Suspension Prevention: Get Reinstated and Protect Your Amazon Seller Account

Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur & digital marketing expert with over 25 years of industry experience. My mission is to teach people how to start a profitable online business in the 2020s. My reviews are based on real-life experiences. You can read more about me in my story.

You may also like

Jarvis AI Review

Jarvis AI Review

Ippei Lead Generation Review

Ippei Lead Generation Review
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}