Amazon Mastery verkkokurssi arvostelu

Amazon Mastery

Last Updated on August 18, 2023 by Jussi Hyvarinen

Mikä on Amazon Mastery-verkkokurssi?

Amazon Mastery on kahdeksan viikon mittainen Amazon-myynnin verkkokurssi, jossa opetetaan, miten kuka tahansa voi alkaa myymään omia tuotteitaan maailman suurimmassa kuluttajaverkkokaupassa Amazonissa.

Amazon mastery-kurssilla opetetaan vaihe vaiheelta, miten Amazon-myynti toimii ja miten oma tuote hankitaan ja laitetaan myyntiin.

Sinulla ei tarvitse olla minkäänlaista pohjatietoa Amazon-myynnistä tai verkkokaupasta etukäteen vaan kaikki tarvittava tieto opetetaan kurssilla.

Koska useimmille kurssilla opiskeltava asia on uutta, niin joillekin tämä voi tuntua hankalalta, koska uutta tietoa on paljon. Tähän auttaa kuitenkin kurssin hyvä Facebook-ryhmä, josta saa nopeasti apua ja vastauksia kysymyksiin.

Amazon Mastery on ainoa kurssi, joka on saatavilla suomenkielellä. Kurssista on myös olemassa versiot englanniksi ja viroksi.

Kielisyydestä on mainittava, että myös osa suomenkielisen kurssin lisämateriaaleista on englanniksi. 

Kävin itse ensimmäisen Amazon Mastery kurssin kesällä 2017. Silloin viikkowebinaarit olivat suomenkielellä, mutta uudempia kursseja on myyty myös muille kielialueille ja siitä syytä viikkowebinaarit ja bonusvideot ovat englanniksi.

Kaikki tärkeimmät opetusvideot ovat kuitenkin suomenkielisiä.

Pääopetusmenetelmänä toimivat videot. Lisäksi kurssimateriaali on ladattavissa PDF-tiedostoina. Kurssimateriaali on käytettävissä vuoden ajan ostohetkestä, mutta sen voi lunastaa itselleen erillismaksua vastaan.

Kurssin vetäjinä toimivat suomen parhaiten kansainvälisesti menestyneet Amazon-myyjät Toni Raehalme ja Viktor Villand.

Keitä ovat Toni Raehalme ja Viktor Villand?

Toni Raehalme ja Viktor Villand

Toni ja Vik ovat tehneet Amazon-myyntiä jo vuodesta 2014. Tonin tausta on peli- ja IT-alalla. Hän joutui jättämään työnsä yllättäen Filippiineille muuttonsa jälkeen. Tämän takia hän alkoi etsiä liiketoimintamallia, joka voisi tarjota aika- ja paikkariippumattoman tulonlähteen.

Tärkeimpänä ohjenuorana Tonille oli vapauden saavuttaminen ja taloudellinen riippumattomuus. Tutkittuaan eri liiketoimintamalleja hän löysi Amazon bisneksen, joka tarjosi juuri kaikkea edellämainittua. 

Tonin ja hänen kaverinsa Viktor tarttuivat tähän tilaisuuteen ja lähtivät yhdessä Amazonin valloitukseen. Heillä kummallakaan ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta Amazon-myynnistä tai yrittäjyydestä ylipäänsä.

Heidän liiketoimintansa kasvoi nopeasti ja se saavutti parissa vuodessa miljoonan dollarin kuukausimyynnin pelkästään USA:n Amazonissa.

Toni ja Viktor ovat päässeet Amazonin avulla tuohon alkuperäiseen tavoitteeseen, he voivat matkustaa ympäri maailmaa kuten haluavat ja tehdä töitä omien aikataulujensa mukaisesti.

Toni Raehalme

Amazon Mastery-verkkokurssin sisältö

Amazon Mastery-verkkokurssi koostuu kolmesta osa-alueesta: opetusvideoista ja muusta materiaalista, yksityisestä Facebook-ryhmästä ja viikkowebinaareista.

1. Varsinainen verkkokurssi eli opetusvideot

Kurssilla opetettavat asiat:

Viikko 1: Ensimmäisellä viikolla luodaan pohja kaikelle mm. suunnitellaan aloitusbudjetti ja avataan Amazon Seller Central -tili. Ensimmäisellä viikolla opetetaan Amazon bisneksessä tarvittavaa mindsettiä ja asennetta, jotka ovat erittäin tärkeitä asioita onnistumisen kannalta.

Viikko 2: Toisella viikolla tehdään tuote-etsintää. Tuote-etsintä on kriittinen vaihe, sillä hyvä tuote on tärkein yksittäinen asia menestymisen kannalta. Kurssilla käydään läpi edistyksellisiä tuote-etsintätapoja.

Viikko 3: Kolmannella viikolla paneudutaan lisää tuote-etsintään ja valitaan ensimmäinen tuote, joka laitetaan myyntiin.

Viikko 4: Neljännellä viikolla tehdään tuotehankinta ja lähetetään oma ensimmäinen tuote kohti Amazonia.

Viikko 5: Viidennellä viikolla paneudutaan tuotteen julkaisua koskeviin toimenpiteisiin, kuten hakutermien tutkimiseen, tuotekuviin ja laitetaan tuotelistaus kuntoon.

Viikko 6: Kuudennella viikolla käydään läpi optimointia, Amazon-mainosten tekoa ja tuotearvosteluja.

Viikko 7: Seitsemännellä viikolla katsotaan kuinka ylläpidetään myyjätilin kuntoa ja miten hoidetaan asiakaspalvelua Amazonissa.

Viikko 8: Viimeisellä eli kahdeksannella viikolla tutustutaan skaalaamiseen ja brändäämiseen. Tehdään kasvusuunnitelma, miten päästä yli $100k-kuukausimyynteihin mahdollisimman nopeasti.

2. Suljettu Facebook-ryhmä

Kurssilla on oma suljettu Facebook-ryhmä, jossa pääset verkostoitumaan muiden Amazon-myyjien kanssa sekä esittämään kysymyksiä. Ryhmän avulla voit välttää tyypilliset virheet ja saada kullanarvoisia vinkkejä myyjiltä, jotka ovat sinua pidemmällä.

Sinulla on mahdollisuus kysyä vapaasti kysymyksiä kokeneilta ammattilaisilta ja muilta samassa tilanteessa olevilta. Facebook-ryhmässä ennen kaikkea opitaan tuntemaan ihmisiä, jotka tekevät samanlaisia asioita.

3. Viikkowebinaarit

Kolmas kurssin osa-alueista on viikoittainen live-webinaari, jossa käydään läpi viikon aikana käsiteltyjä asioita ja lisäksi kurssin valmentajat Tony ja Viktor vastaavat suorassa videolähetyksessä kysymyksiin.

Webinaarit löytyvät lähetyksen jälkeen myös tallenteina, jolloin materiaalia pääsee vielä kertaamaan omalla ajalla. Viikko-webinaarit käydään englannin kielellä.

Muuta huomioitavaa kurssista

Anmazon Mastery kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin. Sinun ei tarvitse välittää kurssin kahdeksan viikon aikataulusta, vaikka sen mukaan on myös mahdollista edetä.

Kannattaa jo alusta asti verkostoitua muiden kurssilaisten kanssa ja koettaa löytää itselle kumppani (accountability partner), jonka kanssa voi sparrailla asioita yhdessä.

Kumppani auttaa suuresti siinä, että koska olet tavallaan vastuussa edistymisestäsi toiselle ja päinvastoin niin se antaa enemmän motivaatiota edistää asioita kuin pelkkä yksin tekeminen.

On myös ehdottoman tärkeää noudattaa kurssilla annettuja ohjeita mahdollisimman tarkasti. Jos oikoo jossakin asiassa, niin on hyvin mahdollista, että se antaa huonomman lopputuloksen.

On myös hyvä tietää, että Tonin ja Vikin tuki kurssilaisille rajoittuu kurssin ajaksi eli kahdeksaan viikkoon.

On tosi hieno tunne, kun kurssilla opetetut asiat realisoituvat ja ensimmäinen myynti tapahtuu. Monilla se on tullut jo heti seuraavana päivänä, kun tuotelistaus on saatu aktiiviseksi.

Kurssilla opitaan myös menetelmä, kuinka voi paremmin hallita omaa ajankäyttöään ja pitää fokuksen tärkeissä asioissa. Tämä tietämys itsessään voi jo hyvinkin olla kurssin hinnan arvoinen asia.

Tässä on joitakin vastauksia kysymyksiin, joita monet ovat pohtineet ennen Amazon-myynnin aloittamista:

Voinko myydä omia tuotteita Amazonissa?

Kurssilla opetetaan, miten tuotteita hankitaan ja lähetetään ne edelleen Amazonin varastolle myytäväksi. Joillakin saattaa kuitenkin olla jo valmiina omia tuoteideoitaan tai tuotteitaan, joita haluaisi alkaa myymään.

Tähän ei ole mitään estettä, mutta oleellisen tärkeää on ensin selvittää, onko kyseiselle tuotteella kysyntää Amazonissa. Jos kysyntää ei ole niin myyntiäkään ei tule.

Voiko Amazonissa myydä yksityishenkilönä vai pitääkö olla yritys?

Amazon-myynnissä ei ole tähän mitään rajotetta, voit myydä yksityishenkilönä tai yrityksen nimissä (USA Amazon). Voit myös tehdä niin, että aloitat myynnin yksityishenkilönä ja jos myynti lähtee hyvin käyntiin niin voit muuttaa myyntitilin myöhemmin oman yrityksen nimiin. 

Monet tekevät tätä oman työnsä ohella eli Amazon-myynti soveltuu sekä lisäansiomalliksi tai sen pohjalle voi rakentaa koko toimeentulonsa. Jos lähtee liikkeelle all-in tyyppisesti, niin silloin siihen täytyy myös panostaa ja käyttää aikaa vastaavasti.

Voiko kurssilla opetettavat asiat opiskella ilmaiseksi Youtubesta?

Vaikka netissä on saatavilla suuret määrät ilmaista tietoa niin tähän liittyy muutama ongelma.

Ensinnäkin netti on myös pullollaan kaikenlaisia "guruja" eli sinun tulee tietää, ketä ylipäänsä kuuntelet. 

Toiseksi tieto on pirstaleina monessa eri paikassa sen yhdistäminen niin, että sitä voisi verrata kurssin tietosisältöön on vaikeaa, koska et tiedä mitä tietoja edes pitäisi yhdistää.

Kolmanneksi läheskään kaikkea sitä tietoa, mitä kurssilla on opetetaan ei löydy ilmaisista lähteistä.

PLUSSAT

  • Opettajina Suomen kovimmat Amazon-myynnin ammattilaiset
  • Ainoa suomenkielellä saatava Amazon-myynnin kurssi
  • Facebook-ryhmästä saa apua ja tukea
  • Kurssin hinta/laatusuhde hyvä

MIINUKSET

  • Uutta opittavaa on paljon, mitä voi tuntua joillekin hankalalta
  • Osa tiedoista jonkin verran vanhentunutta

Yhteenveto

Amazon Mastery-verkkokurssi on ainoa saatavilla oleva suomenkielinen Amazon-myynnin step-by-step verkkokurssi ja vieläpä erinomainen sellainen, verrataanpa sitä mihin tahansa englanninkieliseen vastineeseen. Ainoa miinus tulee siitä, että kaikki materiaali ei ole suomen kielellä.

Amazon Mastery-kurssi on saatavana myös englanninkielisenä ja vironkielisenä versiona.

Amazon Mastery kurssille voi liittyä milloin tahansa, mikä mahdollistaa opiskelun itselle parhaana ajankohtana.

Liittymisen jälkeen kurssi aukeaa 8 viikon ajan viikko kerrallaan, jotta on helpompaa ylläpitää fokus ja keskittyä kyseisen viikon asioihin.

Tarjoan kauttani Amazon Mastery-kurssille liittyville 700€ alennuksen ja maksuttoman bonuspakettini.

Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur from Finland who has over 25 years of industry experience. With his expertise in digital marketing, he is committed to helping others achieve their goals and aspirations.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}