Amazon ennustuksia vuodelle 2020

Amazon konsultointi

Last Updated on June 7, 2022 by Jussi Hyvarinen

Koska vuosi on jälleen vaihtunut on aika katsoa hieman kristallipalloon ja yrittää valottaa, mitä tuleva vuosi voisi tuoda tullessaan Amazon-myyjille.

Amazon muuttuu jatkuvasti ja tämäkään vuosi ei tule olemaan poikkeus tästä säännöstä. Amazon huippuasiantuntijat Traian Turcu ja Ben Cummings ovat valottaneet omassa podcastissaan ennustuksiaan, millaisia muutoksia ja uudistuksia vuosi 2020 tuo mukanaan Amazoniin.

Traian Turcun ennustukset

1. Amazon etusivun muutokset

Amazon on aivan viime aikoina tehnyt muutoksia hakutulossivun asetteluun, eli mitä etusivulla näytetään kun haku on suoritettu. Amazon on vähentänyt orgaanisten hakutulosten määrää korvaten niitä muulla sisällöllä kuten editorial recommendations, amazon choice badge tuotteita eri hintaluokille, recommended products-osioilla jne.

Koska orgaanista näkyvyyttä on heikennetty niin, että vain kaikkein korkeimmilla sijoituksilla näkyy etusivun hakutuloksissa on vieläkin tärkeämpää pyrkiä rankingissa kolmen parhaan joukkoon. Samoin sponsored products eli Amazon mainosten osaaminen tulee korostumaan entisestään. Lisäksi omien tuotteiden saaminen ”frequently bought together” ja ”customers who bougth this item also bought”-osioihin tulee entistä tärkeämmäksi. Ne pärjäävät parhaiten, ketkä hallitsevat edellä mainittuja sijoituksia Amazonin hakutuloksissa.

Lisäksi Traian ennustaa, että Amazonin etusivuun tulee muitakin suuria muutoksia, kuin tähän saakka nähdyt. Amazon haluaa koko ajan kehittää asiakkaiden ostokokemusta ja tehdä siitä yksinkertaisempaa ja helpompaa. Hän näkee, että yksi asia miten sitä voidaan tehdään helpommaksi on karsia asiakkaan vaihtoehtoja.

Nyt hakutulossivu antaa satoja vaihtoehtoja lähes joka tuotteelle ja tämä olisi asia, joka tulisi muuttumaan niin, että hakutulossivu muuttuisi dynaamisemmaksi ja customoiduksi asiakaskohtaisesti. Myös videosisältö tulee lisääntymään etusivulla sekä Amazon tulee hakemaan samanlaista kokemusta myös etusivulle kuin tällä hetkellä on esimerkiksi käytössä Amazon Livessä.

2. Arvostelut

Toinen Traianin ennustus liittyy Amazonin arvosteluihin ja on erittäin kiinnostava. Hän ennustaa, että Amazon tulee poistamaan arvostelujen määrän näyttävän numeroarvon tähtiluokituksen vierestä. Arvostelut ovat olleet aina keskeinen osa asiakkaiden luottamukseen Amazonia kohtaan ja se on kärsinyt monia kolauksia viime vuosina feikkiarvostelujen takia. Amazon on tehnyt paljon toimenpiteitä näiden feikkiarvostelujen karsimiseksi mutta aina aika ajoin ne nousevat edelleen otsikoihin.

Tästä syystä Traian uskoo, että paras keino tämän ongelman taklaamiseksi on vähentää sen asian merkitystä, että arvosteluja pitäisi olla valtava määrä. Poistamalla arvostelujen lukumäärän kokonaan tai sitten näyttämällä siinä vain viimeaikaisten arvostelujen määrän vähentäisi myyjien kiinnostusta hankkia feikkiarvosteluita. Samalla se antaisi paremman mahdollisuuden myös niiden tuotteiden, joilla on vähemmän arvosteluja, kilpailla enemmän arvosteluita omaavia vastaan. Jatkossa arvostelujen lukumäärä ei näyttelisi niin suurta roolia vaan tärkeämmäksi asiaksi muodostuisi arvostelujen luokitus.

Asialla olisi myös positiivinen vaikutus sille tosiasialle, että Amazon haluaa tehdä enemmän rahaa mainonnan kautta. Jos myyjä näyttää tällä hetkellä mainosta Amazonin etusivulla, jolla on vain kourallinen arvosteluja, se tulee saamaan huomattavasti vähemmän klikkauksia kuin vieressä oleva orgaaninen listaus, jolla on tuhansia arvosteluita. Poistamalla arvostelujen lukumäärä voitasiin klikkejä ohjata tasaisemmin ja se toisi myös Amazonin mainontakoneistolle lisää rahaa.

Ben Cummingsin ennustukset

1. Oman asiakaslistan rakentamisen tärkeys

Ben Cumming näkee, että vuonna 2020 on oman asiakaslistan rakentaminen ja nimenomaan sen hyödyntäminen erilaisiin tarkoituksiin entistäkin tärkeämpää. Kaikki, jotka ostavat Amazonista ovat ensisijaisesti Amazonin asiakkaita eivätkä kolmannen osapuolen myyjän asiakkaita. Amazon on tehnyt lisää muutoksia, jotka entisestään vähentävät kolmannen osapuolen myyjien pääsyä tähän asiakastietoon, edes asiakkaan koko nimeä ei enää näytetä myyjälle.

Tästä myyjien pitää kerätä esimerkiksi tuote inserttien avulla omaa asiakaslistaa, jota sitten käytetään uusien tuotteiden promoamiseen, tarjouksiin ja mihin tahansa myynnin edistämiseen. Tämä tulee Ben Cummingsin mukaan olemaan avainasemassa, miten Amazonissa voidaan menestyä jatkossakin.

2. Amazonin logistiikka liiketoiminnan kasvu

Toinen Ben Cummingisin ennustuksista koskee Amazonin omaa logistikka liiketoimintaa, jossa hän näkee valtavaa kasvua ja jopa uhkaavan UPS:n ja Fedexin asemaa esimerkiksi USA:n markkinoilla. Amazon toimittaa jo tänä päivänä itse 50% kaikista tuotteista suoraan asiakkaille ja tämä luku tulee kasvamaan. Tässä on myös liiketoimintamahdollisuuksia uusille yrittäjille, sillä Amazon haluaa hakea kumppanuuksia samaan tapaan kolmansien osapuolien kanssa myös logistiikan puolella kuin nyt tehdään myynnissä.

Kaiken kaikkiaan molemmat näkevät vuoden 2020 erittäin hyvänä kolmannen osapuolen myyjien kannalta. Amazon on tuonut viime aikoina uusia työkaluja ja mahdollisuuksia private label-myyjille, kuten esimerkiksi Amazon Vine-ohjelman, jonka kautta nyt myös muutkin kuin vendorit voivat osallista ohjelmaan ja saada sen avulla riittävästi arvosteluja tuotteelleen jo myynnin alkuvaiheessa.

Jussi Hyvärinen

Jussi Hyvärinen is an online entrepreneur and digital marketing expert from Finland with over 25 years of industry experience. He wants to help people achieve their goals and dreams through his knowledge and advice. Read more about Jussi in his story.

You may also like

Quillbot Review (Free & Premium)

Quillbot Review (Free & Premium)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}